Luận văn thạc sĩ Quản lý công: Bồi dưỡng đội ngũ công chức các cơ quan chuyên môn thuộc ủy ban nhân dân huyện Đắk Mil, tỉnh Đắk Nông

Luận văn phân tích, đánh giá thực trạng bồi dưỡng đội ngũ công chức các cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện Đắk Mil, tỉnh Đắk Nông, trên cơ sở đó đề xuất phương hướng và các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng bồi dưỡng đội ngũ công chức các cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện trong những năm tới. | Luận văn thạc sĩ Quản lý công: Bồi dưỡng đội ngũ công chức các cơ quan chuyên môn thuộc ủy ban nhân dân huyện Đắk Mil, tỉnh Đắk Nông BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ NỘI VỤ ------------/------------- ------/----- HỌC VIỆN HÀNH CHÍNH QUỐC GIA PHẠM LÃNH SÁNG BỒI DƯỠNG ĐỘI NGŨ CÔNG CHỨC CÁC CƠ QUAN CHUYÊN MÔN THUỘC ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN ĐĂK MIL, TỈNH ĐĂK NÔNG LUẬN VĂN THẠC SĨ CHUYÊN NGÀNH QUẢN LÝ CÔNG ĐĂK LĂK- 2017 ĐẮK LẮK – NĂM 2017 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ NỘI VỤ ------------/------------- ------/----- HỌC VIỆN HÀNH CHÍNH QUỐC GIA PHẠM LÃNH SÁNG BỒI DƯỠNG ĐỘI NGŨ CÔNG CHỨC CÁC CƠ QUAN CHUYÊN MÔN THUỘC ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN ĐĂK MIL, TỈNH ĐĂK NÔNG LUẬN VĂN THẠC SĨ CHUYÊN NGÀNH QUẢN LÝ CÔNG Chuyên ngành: Quản lý công Mã số: 60 34 04 03 NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: . BÙI HUY KHIÊN ĐẮK LẮK – NĂM 2017 ii LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan đây là công trình nghiên cứu khoa học độc lập của tôi dưới sự hướng dẫn của . Bùi Huy Khiên. Các thông tin, số liệu được sử dụng trong luận văn là chính xác, có nguồn gốc, xuất xứ rõ ràng. Tác giả luận văn Phạm Lãnh Sáng i LỜI CẢM ƠN Luận văn “Bồi dưỡng đội ngũ công chức các cơ quan chuyên môn thuộc ủy ban nhân dân huyện Đắk Mil, tỉnh Đắk Nông” là kết quả của sự cố gắng, nỗ lực nghiên cứu của bản thân; sự giúp đỡ, tạo điều kiện từ phía đội ngũ cán bộ, công chức UBND huyện Đắk Mil. Tôi xin gửi lời cảm ơn sâu sắc tới . Bùi Huy Khiên, người hướng dẫn khoa học, đã tận tình giúp đỡ tôi trong suốt quá trình xây dựng và hoàn thiện luận văn. Tôi xin gửi lời cảm ơn tới gia đình, đồng nghiệp và bạn bè đã động viên, tạo điều kiện thuận lợi cho tôi thực hiện luận văn này. Tôi xin trân trọng cảm ơn! ii MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN . i LỜI CẢM ƠN .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
126    89    4    21-05-2024
5    63    2    21-05-2024
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.