Luận văn thạc sĩ Quản lý công: Năng lực công chức Văn phòng - thống kê các xã miền núi tỉnh Vĩnh Phúc

Mục đích của luận văn nhằm làm rõ những vấn đề lý luận về năng lực công chức và thực trạng năng lực công chức Văn phòng – thống kê các xã miền núi tỉnh Vĩnh Phúc. Qua đó đề xuất những giải pháp nhằm nâng cao năng lực công chức Văn phòng – thống kê các xã miền núi tỉnh Vĩnh phúc để đáp ứng yêu cầu phát triển và hội nhập hiện nay. | Luận văn thạc sĩ Quản lý công: Năng lực công chức Văn phòng - thống kê các xã miền núi tỉnh Vĩnh Phúc BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ NỘI VỤ ------------/------------ ----/---- HỌC VIỆN HÀNH CHÍNH QUỐC GIA NGUYỄN THỊ KHANH NĂNG LỰC CÔNG CHỨC VĂN PHÒNG - THỐNG KÊ CÁC XÃ MIỀN NÚI TỈNH VĨNH PHÚC LUẬN VĂN THẠC SỸ QUẢN LÝ CÔNG Chuyên ngành: Quản lý công Mã số: 60 34 04 03 NGƢỜI HƢỚNG DẪN KHOA HỌC: TS. HÀ QUANG NGỌC HÀ NỘI - 2016 LỜI CAM ĐOAN Tác giả xin cam đoan những nội dung nghiên cứu trình bày trong luận văn thạc sĩ quản lý công, đề tài “Năng lực công chức Văn phòng - thống kê các xã miền núi tỉnh Vĩnh Phúc” là kết quả nghiên cứu khoa học của bản thân, nếu có gì sai học viên xin hoàn toàn chịu trách nhiệm. Tác giả Nguyễn Thị Khanh LỜI CẢM ƠN Tôi xin bày tỏ lòng trân trọng biết ơn đối với lãnh đạo Học viện Hành chính Quốc gia, các Khoa, Phòng ban trong Học viện, Quý thầy, cô giáo giảng dạy tại Học viện Hành chính Quốc gia. Đặc biệt trân trọng cảm ơn thầy TS. Hà Quang Ngọc đã tận tình giúp đỡ, hướng dẫn tôi trong suốt quá trình hoàn thành đề tài. Xin cảm ơn các bạn bè đồng nghiệp cùng công tác với tôi ở Văn phòng UBND tỉnh Vĩnh Phúc, Sở Nội vụ và Cục Thống kê tỉnh Vĩnh Phúc đã tận tình hướng dẫn, cung cấp nhiều tư liệu giúp tôi hoàn thành tốt luận văn này. Do thời gian và điều kiện nghiên cứu của học viên có hạn, chắc chắn không thể tránh khỏi những tồn tại, thiếu sót. Kính mong các thầy giáo, cô giáo có những đóng góp để học viên hoàn thiện nội dung đã nghiên cứu. Xin chân thành cảm ơn./. Tác giả Nguyễn Thị Khanh MỤC LỤC MỞ ĐẦU 1 Chƣơng 1 CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ NĂNG LỰC CÔNG CHỨC VĂN PHÒNG – THỐNG KÊ CẤP XÃ 8 . Công chức cấp xã và công chức Văn phòng – thống kê cấp xã

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
1    61    2    07-12-2023
80    264    1    07-12-2023
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.