Luận văn thạc sĩ Quản lý công: Bồi dưỡng kỹ năng hành chính cho đội ngũ công chức xã trên địa bàn huyện Ea Kar, tỉnh Đắk Lắk

Luận văn "Bồi dưỡng kỹ năng hành chính cho đội ngũ công chức xã trên địa bàn huyện Ea Kar, tỉnh Đắk Lắk" được nghiên cứu với mục tiêu nhằm hoàn thiện hoạt động đào tạo, bồi dưỡng về kỹ năng hành chính cho công chức cấp xã tại huyện Ea Kar, tỉnh Đắk Lắk. | Luận văn thạc sĩ Quản lý công: Bồi dưỡng kỹ năng hành chính cho đội ngũ công chức xã trên địa bàn huyện Ea Kar, tỉnh Đắk Lắk BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ NỘI VỤ --------/-------- ------/------ HỌC VIỆN HÀNH CHÍNH QUỐC GIA NGUYỄN THỊ OANH BỒI DƢỠNG KỸ NĂNG HÀNH CHÍNH CHO ĐỘI NGŨ CÔNG CHỨC XÃ TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN EA KAR, TỈNH ĐẮK LẮK LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN LÝ CÔNG ĐẮK LẮK – NĂM 2017 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ NỘI VỤ --------/-------- ------/------ HỌC VIỆN HÀNH CHÍNH QUỐC GIA NGUYỄN THỊ OANH BỒI DƢỠNG KỸ NĂNG HÀNH CHÍNH CHO ĐỘI NGŨ CÔNG CHỨC XÃ TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN EA KAR, TỈNH ĐẮK LẮK LUẬN VĂN THẠC SĨ Chuyên ngành: Quản lý công Mã số: 60 34 04 03 NGƢỜI HƢỚNG DẪN KHOA HỌC: LƢU KIẾM THANH ĐẮK LẮK – NĂM 2017 LỜI CẢM ƠN Những năm tháng được học tập và rèn luyện tại môi trường Học viện Hành chính Quốc gia đã cho tác giả những kiến thức bổ ích về chuyên ngành mà tác giả theo học. Hai năm tại trường là một hành trang kiến thức cho tương lai sau này để trưởng thành hơn trong cuộc sống, làm việc trong hoạt động quản lý nhà nước. Tác giả xin chân thành cảm ơn Ban Giám đốc Học viện, các Thầy Cô của Học viện trong hai năm qua đã quan tâm dạy dỗ và truyền đạt những kiến thức để tác giả nên người. Trong thời gian tác giả thực hiện luận văn để hoàn thành hai năm học Cao học tại Học viện và sự nghiên cứu nghiêm túc về đề tài thực hiện. Tác giả đã được sự quan tâm giúp đỡ và hướng dẫn nhiệt tình của giảng viên Lưu Kiếm Thanh cùng tập thể UBND huyện Ea Kar đã tạo điều kiện cho tác giả hoàn thành luận văn tốt nghiệp này. Vì vậy, tác giả xin gửi lời cảm ơn chân thành đến giảng viên Lưu Kiếm Thanh; tập thể cán bộ, công chức huyện Ea Kar đã dành những tình cảm ấm áp, kinh nghiệm làm việc và hướng dẫn tận tình tác giả thực hiện luận văn. Tác giả xin chân thành cảm ơn những Thầy Cô đã có nhiều góp ý chỉnh sửa cho luận văn của tác giả trong quá trình hoàn thiện luận .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
23    66    2    19-04-2024
12    346    1    19-04-2024
20    58    2    19-04-2024
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.