Luận văn thạc sĩ Quản lý công: Quản lý nhà nước đối với hoạt động báo chí trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk

Luận văn có mục đích hệ thống và phân tích cơ sở khoa học quản lý nhà nước đối với hoạt động báo chí; vận dụng vào quản lý nhà nước đối với hoạt động báo chí trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk, từ đó đề xuất các giải pháp nhằm hoàn thiện quản lý nhà nước đối với báo chí trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk trong thời gian tới. | Luận văn thạc sĩ Quản lý công: Quản lý nhà nước đối với hoạt động báo chí trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk O V OT O N V HỌ V ỆN H NH HÍNH QUỐ A ------------------------------ PH M THỊ HỒN MON QUẢN LÝ NH NƢỚ Ố VỚ HO T N O HÍ TRÊN ỊA N TỈNH ẮK LẮK LUẬN VĂN TH SĨ QUẢN LÝ CÔNG ẮK LẮK – 2017 O V OT O N V HỌ V ỆN H NH HÍNH QUỐ A ----------------------- PH M THỊ HỒN MON QUẢN LÝ NH NƢỚ Ố VỚ HO T N BÁO CHÍ TRÊN ỊA N TỈNH ẮK LẮK LUẬN VĂN TH SỸ QUẢN LÝ CÔNG Chuyên ngành: Quản lý công Mã số: 60 34 04 03 N ƢỜ HƢỚN ẪN KHOA HỌ : P . HO N VĂN HỨ ẮK LẮK - 2017 LỜ AM OAN Tôi xin cam đoan đây là công trình nghiên cứu của riêng tôi. Các số liệu nêu trong luận văn là trung thực và có nguồn gốc rõ ràng. Những kết luận trong luận văn chưa sử dụng trong bất cứ công trình nghiên cứu nào khác. Tôi xin chịu trách nhiệm về nghiên cứu của mình. Đắk Lắk , ngày 28 tháng 03 năm 2017 Tác giả Phạm Thị Hồng Mong i LỜ ẢM ƠN Trong quá trình học tập chương trình Thạc sỹ Quản lý Hành chính công tại Phân viện Hành chính Quốc gia khu vực Tây Nguyên và trong cả thời gian nghiên cứu để thực hiện luận văn này, tôi đã nhận được sự giúp đỡ nhiệt tình của các cơ quan, các tổ chức, cá nhân và gia đình. Tôi xin bày tỏ lời cảm ơn sâu sắc nhất tới tất cả các tập thể, cá nhân đã tạo điều kiện giúp đỡ tôi trong suốt quá trình học tập và thực hiện đề tài nghiên cứu. Trước hết tôi xin trân trọng cảm ơn Ban giám đốc Học viện Hành Chính Quốc gia, Phân Viện Hành chính Quốc gia khu vực Tây Nguyên; Lãnh đạo các Khoa, Phòng thuộc Học viện, Giáo viên chủ nhiệm lớp, cùng các Thầy, Cô giáo là những người đã trang bị kiến thức cho tôi trong suốt quá trình học tập. Với lòng biết ơn chân thành và sâu sắc nhất, tôi xin trân trọng cảm ơn . Hoàng Văn Chức là người đã trực tiếp chỉ bảo, hướng dẫn khoa học và giúp đỡ tôi trong suốt quá trình nghiên cứu, hoàn thành luận văn này. Xin cảm ơn sự giúp đỡ nhiệt tình

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
404    53    1    08-12-2023
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.