Tóm tắt Luận văn thạc sĩ Quản lý công: Phát triển đội ngũ giảng viên bậc đại học trên địa bàn tỉnh Phú Yên

Luận văn cần thực hiện các nhiệm vụ cụ thể như sau: Hệ thống hoá các vấn đề lý luận cơ bản về phát triển đội ngũ giảng viên bậc đại học hiện nay. Đánh giá thực trạng quản lý nhà nước về phát triển đội ngũ giảng viên bậc đại học trên địa bàn tỉnh Phú Yên giai đoạn 2014-2016. | Tóm tắt Luận văn thạc sĩ Quản lý công: Phát triển đội ngũ giảng viên bậc đại học trên địa bàn tỉnh Phú Yên BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ NỘI VỤ HỌC VIỆN HÀNH CHÍNH QUỐC GIA NGUYỄN THỊ PHƢƠNG NHUNG PHÁT TRIỂN ĐỘI NGŨ GIẢNG VIÊN BẬC ĐẠI HỌC TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH PHÚ YÊN CHUYÊN NGÀNH QUẢN LÝ CÔNG MÃ SỐ: 60 34 04 03 TÓM TẮT LUẬN VĂN THẠC SỸ QUẢN LÝ CÔNG ĐẮK LẮK, NĂM 2017 Công trình được hoàn thành tại: HỌC VIỆN HÀNH CHÍNH QUỐC GIA Người hướng dẫn khoa học: TS. Phạm Tuấn Anh Phản biện 1: Võ Kim Sơn Phản biện 2: TS. Lê Đức Niêm Luận văn được bảo vệ tại Hội đồng chấm luận văn thạc sĩ, Học viện Hành chính Quốc gia – Phân viện Tây Nguyên. Địa điểm: Phòng họp 3 – Hội trường bảo vệ luận văn thạc sĩ, Học viện Hành chính Quốc gia – Phân viện Tây Nguyên. Số: 51 đường Phạm Văn Đồng, TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk Thời gian: vào hồi 10 giờ 30 ngày 26 tháng 5 năm 2017 Có thể tìm hiểu luận văn tại Thư viện Học viện Hành chính Quốc gia hoặc trên trang Web Khoa Sau đại học, Học viện Hành chính Quốc gia MỞ ĐẦU 1. Tính cấp thiết của đề tài Giáo dục và đào tạo là quốc sách hàng đầu, là tương lai của dân tộc. Chiến lược phát triển giáo dục và đào tạo là một bộ phận quan trọng trong chiến lược con người và chiến lược con người đứng ở vị trí trung tâm trong toàn bộ chiến lược phát triển kinh tế xã hội của đất nước. Chất lượng đội ngũ giảng viên ĐH có vai trò quyết định trong việc đảm bảo và nâng cao chất lượng giáo dục, góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực và sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước. Do vậy, vấn đề xây dựng và quản lý phát triển đội ngũ giảng viên bậc đại học trên địa bàn tỉnh Phú Yên để đào tạo và nâng cao chất lượng đào tạo đáp ứng nhu cầu của xã hội và sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh và đất nước đang đặt ra hết sức cấp bách. Đó cũng chính là lý do mà tác giả chọn đề tài: “Phát triển đội ngũ giảng viên bậc đại học trên địa bàn tỉnh Phú Yên” để nghiên cứu làm luận văn tốt .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.