Luận văn thạc sĩ Quản lý công: Chất lượng công chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân huyện Đăk R’Lấp, tỉnh Đăk Nông

Luận văn hướng tới làm sáng tỏ cơ sở lý luận và thực tiễn chất lượng công chức thuộc các cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện Đăk R’Lấp, để xây dựng phương hướng và giải pháp cụ thể nhằm nâng cao chất lượng công chức các cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện Đăk R’Lấp trong giai đoạn hiện nay. | Luận văn thạc sĩ Quản lý công: Chất lượng công chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân huyện Đăk R’Lấp, tỉnh Đăk Nông BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ NỘI VỤ / / HỌC VIỆN HÀNH CHÍNH QUỐC GIA PHẠM THỊ KIỀU OANH CHẤT LƯỢNG CÔNG CHỨC CÁC CƠ QUAN CHUYÊN MÔN THUỘC ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN ĐĂK R’LẤP TỈNH ĐĂK NÔNG LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN LÝ CÔNG ĐĂK LĂK - NĂM 2017 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ NỘI VỤ / / HỌC VIỆN HÀNH CHÍNH QUỐC GIA PHẠM THỊ KIỀU OANH CHẤT LƯỢNG CÔNG CHỨC CÁC CƠ QUAN CHUYÊN MÔN THUỘC ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN ĐĂK R’LẤP, TỈNH ĐĂK NÔNG LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN LÝ CÔNG Chuyên ngành: Quản lý công Mã số: 60 34 04 03 NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: TS. LÊ NHƯ THANH ĐĂK LĂK - NĂM 2017 LỜI CAM ĐOAN Tôi cam đoan đây là công trình nghiên cứu của riêng tôi. Các số liệu, kết quả nêu trong luận văn là trung thực và chưa từng được ai công bố trong bất kỳ công trình nào khác. Tác giả Phạm Thị Kiều Oanh i LỜI CẢM ƠN Đề hoàn thành luận văn thạc sĩ của mình, tôi gửi lời cảm ơn chân thành tới lãnh đạo Học viện, Phòng đào tạo sau đại học và các giảng viên Học viên Hành chính quốc gia đã nhiệt tình truyền đạt những kiến thức quý báu trong suốt quá trình học tập và hoàn thiện luận văn thạc sĩ. Tôi xin gửi lời cảm ơn sâu sắc tới TS. Lê Như Thanh – Người trực tiếp chỉ bảo, người thầy đã nhiệt tình, tận tâm hướng dẫn tôi trong suốt quá trình nghiên cứu và hoàn thành luận văn thạc sĩ. Tôi xin chân thành cảm ơn lãnh đạo, UBND huyện Đăk R’Lấp cùng cán bộ phòng ban các cơ quan chuyên môn thuộc đã cung cấp cho tôi những tài liệu cần thiết để tôi hoàn thành luận văn. Do trình độ còn hạn chế, việc có một số lỗi là điều không thể tránh khỏi, tác giả mong nhận được sự đóng góp ý kiến từ quý vị, mong muốn bản luận văn của mình hoàn chỉnh hơn. Cuối cùng tôi xin chân thành cảm ơn gia đình, bạn bè và đồng nghiệp đã động viên, khuyến khích tôi trong suốt quá trình học tập và

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.