Luận văn thạc sĩ Quản lý công: Quản lý ngân sách công đoàn trên địa bàn huyện Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên

Mục đích cơ bản của luận văn này là nghiên cứu cơ sở lý luận về quản lý tài chính, ngân sách nhà nước, các tài liệu, văn bản liên quan đến ngân sách công đoàn, luận văn nghiên cứu thực trạng quản lý ngân sách công đoàn trên địa bàn huyện Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên. Qua đó đề xuất những giải pháp, kiến nghị nhằm hoàn thiện công tác quản lý ngân sách công đoàn trên địa bàn huyện Đồng Xuân trong thời gian tới. | Luận văn thạc sĩ Quản lý công: Quản lý ngân sách công đoàn trên địa bàn huyện Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ NỘI VỤ HỌC VIỆN HÀNH CHÍNH QUỐC GIA NGUYỄN VĂN MINH QUẢN LÝ NGÂN SÁCH CÔNG ĐOÀN TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN ĐỒNG XUÂN, TỈNH PHÚ YÊN LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN LÝ CÔNG ĐẮK LẮK – NĂM 2017 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ NỘI VỤ HỌC VIỆN HÀNH CHÍNH QUỐC GIA NGUYỄN VĂN MINH QUẢN LÝ NGÂN SÁCH CÔNG ĐOÀN TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN ĐỒNG XUÂN, TỈNH PHÚ YÊN LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN LÝ CÔNG Chuyên ngành: Quản lý công Mã số: 60 34 04 03 NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: TRẦN VĂN GIAO ĐẮK LẮK – NĂM 2017 LỜI CẢM ƠN Tôi xin cảm ơn Lãnh đạo Học viện Hành chính Quốc gia, Khoa Sau Đại học, Lãnh đạo Liên đoàn Lao động tỉnh Phú Yên đã tạo điều kiện thuận lợi để tôi được tham dự và hoàn thành khóa học Thạc sĩ Quản lý công. Luận văn sẽ không hoàn thành nếu không có sự giúp đỡ tận tình từ Thầy Trần Văn Giao, Phó Trưởng Khoa Quản lý nhà nước về Tài chính công, người đã trực tiếp hướng dẫn tôi hoàn thành luận văn. Tôi xin chân thành cảm ơn các Thầy, Cô giáo của Học viện Hành chính Quốc gia đã trang bị cho tôi những kiến thức về quản lý công để làm cơ sở cho tôi thực hiện thành công luận văn. Chân thành cảm ơn Liên đoàn Lao động huyện Đồng Xuân đã tạo điều kiện, giúp đỡ tôi trong suốt quá trình khảo sát, thu thập số liệu và phân tích thực trạng về quản lý ngân sách công đoàn trên địa bàn huyện Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên. Xin chân thành cảm ơn ! Tác giả luận văn Nguyễn Văn Minh LỜI CAM ĐOAN Tác giả xin cam đoan luận văn này là công trình nghiên cứu khoa học độc lập. Các số liệu, kết quả nghiên cứu nêu trong luận văn là trung thực và chưa được công bố ở đề tài nghiên cứu nào. Tác giả luận văn Nguyễn Văn Minh MỤC LỤC Trang phụ bìa Lời cảm ơn Lời cam đoan Mục lục Danh mục các chữ viết tắt Danh mục các bảng Danh mục các sơ đồ, biểu đồ MỞ ĐẦU .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
1    5    1    30-09-2022
186    90    1    30-09-2022
105    60    1    30-09-2022
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.