Luận văn thạc sĩ Quản lý công: Bồi dưỡng công chức cấp xã là người dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng

Luận văn được nghiên cứu với mục tiêu nhằm phân tích thực trạng công tác bồi dưỡng công chức cấp xã người dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng, Luận văn phân tích đánh giá những mặt tích cực, đồng thời chỉ ra những hạn chế, nguyên nhân dẫn đến những hạn chế để từ đó đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng bồi dưỡng công chức cấp xã là người dân tộc thiểu số đáp ứng yêu cầu đổi mới trong giai đoạn hiện nay. | Luận văn thạc sĩ Quản lý công: Bồi dưỡng công chức cấp xã là người dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ NỘI VỤ / / HỌC VIỆN HÀNH CHÍNH QUỐC GIA PHẠM HỮU HẢI BỒI DƯỠNG CÔNG CHỨC CẤP XÃ LÀ NGƯỜI DÂN TỘC THIỂU SỐ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH LÂM ĐỒNG LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN LÝ CÔNG ĐẮK LẮK, NĂM 2017 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ NỘI VỤ / / HỌC VIỆN HÀNH CHÍNH QUỐC GIA PHẠM HỮU HẢI BỒI DƯỠNG CÔNG CHỨC CẤP XÃ LÀ NGƯỜI DÂN TỘC THIỂU SỐ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH LÂM ĐỒNG LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN LÝ CÔNG Mã số: 60 34 04 03 NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: PGS, TS. ĐẶNG KHẮC ÁNH ĐẮK LẮK, NĂM 2017 LỜI CẢM ƠN Trước hết xin được chân thành cảm ơn Ban Giám đốc và lãnh đạo khoa Sau đại học, quí thầy - cô giáo Học viện Hành chính quốc gia và Phân viện học viện Hành chính quốc gia đã tận tình giảng dạy, hướng dẫn các chuyên đề trong khoá học và đã nhiệt tình giúp đỡ tôi trong quá trình thực hiện Đề tài. Xin cám ơn các đồng chí lãnh đạo, chuyên viên các sở, ban ngành của tỉnh; lãnh đạo các trường và trung tâm đào tạo - bồi dưỡng tỉnh đã trao đổi, cung cấp đầy đủ nguồn thông tin, tư liệu quý giá giúp tôi hoàn thành Đề tài. Đặc biệt xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới thầy giáo, . Đặng Khắc Ánh người đã dành nhiều thời gian, tâm huyết trực tiếp hướng dẫn tôi hoàn thành Luận văn này. Mặc dù đã hết sức nỗ lực cố gắng nhưng với thời gian và điều kiện nghiên cứu còn hạn chế, chắc chắn Luận văn không tránh khỏi những thiếu sót. Tác giả tha thiết mong nhận được sự đóng góp chân thành của các nhà khoa học, quý Thầy giáo, Cô giáo và đồng nghiệp. Trân trọng cám ơn! Lâm Đồng, tháng năm 2017 Tác giả Phạm Hữu Hải LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan đây là công trình nghiên cứu của cá nhân tôi. Các số liệu và kết quả nêu trong Luận văn là trung thực, xuất phát từ thực tế nghiên cứu về công tác bồi dưỡng công chức cấp xã người dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Lâm .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
1    9    1    02-10-2022
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.