Luận văn thạc sĩ Quản lý công: Cải cách thủ tục hành chính về lĩnh vực Tài nguyên môi trường tại Ủy ban nhân dân huyện Phú Xuyên, Hà Nội

Mục đích cơ bản của luận văn này là nghiên cứu cơ sở lý luận và đánh giá thực trạng cải cách thủ tục hành chính tại UBND huyện Phú Xuyên để đề xuất những giải pháp nhằm nâng cao chất lượng hoạt động cải cách thủ tục hành chính về lĩnh vực Tài nguyên môi trường tại UBND dân huyện Phú Xuyên. | Luận văn thạc sĩ Quản lý công: Cải cách thủ tục hành chính về lĩnh vực Tài nguyên môi trường tại Ủy ban nhân dân huyện Phú Xuyên, Hà Nội BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ NỘI VỤ / / HỌC VIỆN HÀNH CHÍNH QUỐC GIA CHU VĂN KHÁNH CẢI CÁCH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH VỀ LĨNH VỰC TÀI NGUYÊN MÔI TRƯỜNG TẠI ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN PHÚ XUYÊN, THÀNH PHỐ HÀ NỘI Chuyên ngành:Quản lý công Mã số: 60 34 04 03 TÓM TẮT LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN LÝ CÔNG HÀ NỘI - NĂM 2016 1 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ NỘI VỤ / / HỌC VIỆN HÀNH CHÍNH QUỐC GIA CHU VĂN KHÁNH CẢI CÁCH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH VỀ LĨNH VỰC TÀI NGUYÊN MÔI TRƯỜNG TẠI ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN PHÚ XUYÊN, THÀNH PHỐ HÀ NỘI Chuyên ngành:Quản lý công Mã số: 60 34 04 03 TÓM TẮT LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN LÝ CÔNG TS. Nguyễn Văn Hậu HÀ NỘI - NĂM 2016 2 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan luận văn là công trình nghiên cứu khoa học của riêng tôi. Các số liệu và kết quả nêu trong luận văn là trung thực và chưa từng được công bố trong bất kỳ công trình nào khác. Các số liệu trích dẫn trong quá trình nghiên cứu đều được ghi rõ nguồn gốc xuất xứ. HỌC VIÊN Chu Văn Khánh LỜI CẢM ƠN Trước hết, cho phép tôi bày tỏ lời cảm ơn tới TS. Nguyễn Văn Hậu đã tận tình hướng dẫn và giúp đỡ tôi trong quá trình nghiên cứu thực hiện hoàn thành luận văn. Tôi cũng xin chân thành cảm ơn các Thầy giáo, Cô giáo của Học viện Hành chính quốc gia và khoa Sau đại học đã giảng dạy, truyền thụ kiến thức và sự say mê nghiên cứu, đã quan tâm chu đáo, tạo điều kiện thuận lợi trong quá trình học tập, thực hiện và hoàn thành luận văn này. Trân trọng cảm ơn ! HỌC VIÊN Chu Văn Khánh DANH MỤC CHỮ CÁI VIẾT TẮT CCTTHC: Cải cách thủ tục hành chính CCHC: Cải cách hành chính HCNN: Hành chính nhà nước HĐND: Hội đồng nhân dân TTHC: Thủ tục hành chính UBND: Ủy ban nhân dân MỤC LỤC PHẦN MỞ .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.