Tóm tắt Luận văn thạc sĩ Quản lý công: Chất lượng công chức các phường thuộc quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

Luận văn đánh giá về thực trạng chất lượng công chức và đề xuất các giải pháp để các nhà lãnh đạo, quản lý có thẩm quyền nói chung, quận Hoàn Kiếm và các phường tham khảo, hoạch định chính sách, nhằm nâng cao chất lượng công chức chính quyền xã nói chung, công chức phường nói riêng. | Tóm tắt Luận văn thạc sĩ Quản lý công: Chất lượng công chức các phường thuộc quận Hoàn Kiếm, Hà Nội BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ NỘI VỤ HỌC VIỆN HÀNH CHÍNH QUỐC GIA NGUYỄN NGỌC HÀ CHẤT LƯỢNG CÔNG CHỨC CÁC PHƯỜNG QUẬN HOÀN KIẾM, THÀNH PHỐ HÀ NỘI Chuyên ngành: Quản lý công Mã số: 60 34 04 03 LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN LÝ CÔNG NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: . Nguyễn Thị Hồng Hải HÀ NỘI – 2016 Luận văn được hoàn thành tại: HỌC VIỆN HÀNH CHÍNH QUỐC GIA Người hướng dẫn khoa học: . Nguyễn Thị Hồng Hải Người phản biện 1: Người phản biện 2: Luận văn được bảo vệ tại Hội đồng chấm luận văn thạc sĩ, Học viện Hành chính Quốc gia. Địa điểm: Phòng họp , Học viện Hành chính Quốc gia. Số 77 Nguyễn Chí Thanh – Quận: Đống đa – Thành phố: Hà Nội Thời gian: Vào hồi .giờ tháng năm 2016 Có thể tìm hiểu luận văn tại Thư viện Học viện Hành chính Quốc gia hoặc trên trang Web Khoa Sau đại học, Học viện Hành chính Quốc gia MỞ ĐẦU 1. Tính cấp thiết của đề tài Đề tài góp phần xây dựng và hoàn thiện chính sách về giải pháp nâng cao chất lượng nguồn nhân lực con người nói chung và công chức phường, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của chính quyền cơ sở thuộc quận Hoàn Kiếm, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong giai đoạn cách mạng hiện nay. 2. Tình hình nghiên cứu liên quan đến đề tài công chức phường quận Hoàn Kiếm; với cách nhìn biện chứng, phân tích, đánh giá khách quan. Trên cơ sở đó đề xuất một số giải pháp nâng cao chất lượng công chức phường ở quận Hoàn Kiếm trong thời gian tới. 3. Mục đích và nhiệm vụ của luận văn . Mục đích Đề xuất những giải pháp nâng cao chất lượng công chức phường quận Hoàn Kiếm trong thời gian tiếp theo, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của cấp chính quyền phường trong giai đoạn hiện nay. . Nhiệm vụ - Hệ thống hóa và phân tích cơ sở lý luận về công chức, chất lượng công chức phường. Tập trung khái niệm và tiêu .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
62    164    1    21-05-2024
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.