Tóm tắt Luận văn thạc sĩ Quản lý công: Hệ thống văn bản quản lí nhà nước về bảo đảm xăng dầu cho các hoạt động thường xuyên trong học viện, nhà trường trực thuộc Bộ Quốc phòng

Nội dung chính của luận văn gồm ba chương được trình bày như sau: Cơ sở lí luận của hệ thống văn bản quản lí nhà nước về bảo đảm xăng dầu cho các hoạt động thường xuyên trong học viện, nhà trường trực thuộc Bộ Quốc phòng; Thực trạng hệ thống văn bản quản lí nhà nước về bảo đảm xăng dầu cho các hoạt động thường xuyên tại Học viện Hậu cần và Trường Sĩ quan Lục quân 1; Một số giải pháp hoàn thiện hệ thống văn bản quản lí nhà nước về bảo đảm xăng dầu cho các hoạt động thường xuyên trong học viện, nhà trường trực thuộc Bộ Quốc phòng. | Tóm tắt Luận văn thạc sĩ Quản lý công: Hệ thống văn bản quản lí nhà nước về bảo đảm xăng dầu cho các hoạt động thường xuyên trong học viện, nhà trường trực thuộc Bộ Quốc phòng BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ NỘI VỤ HỌC VIỆN HÀNH CHÍNH QUỐC GIA MAI XUÂN THÀNH HỆ THỐNG VĂN BẢN QUẢN LÍ NHÀ NƯỚC VỀ BẢO ĐẢM XĂNG DẦU CHO CÁC HOẠT ĐỘNG THƯỜNG XUYÊN TRONG HỌC VIỆN, NHÀ TRƯỜNG TRỰC THUỘC BỘ QUỐC PHÕNG Chuyên ngành: Quản lí công Mã số: 60 34 04 03 TÓM TẮT LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN LÍ CÔNG HÀ NỘI, 2016 Công trình được hoàn thành tại: HỌC VIỆN HÀNH CHÍNH QUỐC GIA Người hướng dẫn khoa học: TS. Nguyễn Bùi Nam Phản biện 1: TS. Nguyễn Thị Hà Phản biện 2: TS. Hà Quang Ngọc Luận văn được bảo vệ tại Hội đồng chấm luận văn thạc sĩ, Học viện Hành chính Quốc gia Địa điểm: Phòng họp 401 Nhà A. - Hội trường bảo vệ luận văn thạc sĩ, Học viện Hành chính Quốc gia Số 77 - Đường Nguyễn Chí Thanh - Quận Đống Đa - TP . Hà Nội Có thể tìm luận văn tại Thư viện Học viện Hành chính Quốc gia hoặc trên website của Khoa Sau đại học, Học viện Hành chính Quốc gia MỞ ĐẦU 1. Lí do chọn đề tài Bảo đảm xăng dầu (BĐXD) là một chức năng quan trọng của ngành xăng dầu quân đội. Nâng cao chất lượng BĐXD là một nhiệm vụ quan trọng đối với công tác xăng dầu quân đội, góp phần xây dựng ngành xăng dầu vững mạnh toàn diện, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ của quân đội trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc. Để nâng cao hiệu quả BĐXD cho các hoạt động thường xuyên đòi hỏi sự đồng bộ của các nội dung: lập nhu cầu, xây dựng hạn mức, khai thác tạo nguồn, dự trữ, tiếp nhận, cấp phát, bảo quản xăng dầu, . Cơ sở của các hoạt động này là hệ thống văn bản quản lí nhà nước (VBQLNN) về BĐXD cho các hoạt động thường xuyên. Thực tế, BĐXD cho các hoạt động thường xuyên đã được đề cập trong các điều lệ, các chế độ, quy định của ngành quân đội; ngoài ra còn có các văn bản quy phạm pháp luật của các cơ quan QLNN khác. Tuy nhiên, hệ thống này còn nhiều

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.