Luận văn thạc sĩ Quản lý công: Hoàn thiện chính sách thuế đối với bệnh viện quốc tế từ thực tiễn Bệnh viện Việt Pháp Hà Nội

Mục đích của luận văn nhằm làm rõ những vấn đề lý luận chung về chính sách thuế hiện tại, tìm hiểu thực trạng của các chính sách thuế đối với các bệnh viện quốc tế, luận văn đưa ra các giải pháp mang tính khả thi nhằm nâng hoàn thiện chính sách thuế đối với bệnh viện quốc tế, góp phần bảo đảm thu đúng thu đủ số thuế, đồng thời không làm ảnh hưởng đến tình hình hoạt động kinh doanh của bệnh viện cũng như định hướng đầu tư mở rộng bệnh viện trong tương lai. | Luận văn thạc sĩ Quản lý công: Hoàn thiện chính sách thuế đối với bệnh viện quốc tế từ thực tiễn Bệnh viện Việt Pháp Hà Nội 7 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ NỘI VỤ -----/----- -----/----- HỌC VIỆN HÀNH CHÍNH QUỐC GIA PHẠM THỊ THANH HOA HOÀN THIỆN CHÍNH SÁCH THUẾ ĐỐI VỚI BỆNH VIỆN QUỐC TẾ TỪ THỰC TIỄN BỆNH VIỆN VIỆT PHÁP HÀ NỘI LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN LÝ CÔNG HÀ NỘI – 2016 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ NỘI VỤ -----/----- -----/----- HỌC VIỆN HÀNH CHÍNH QUỐC GIA PHẠM THỊ THANH HOA HOÀN THIỆN CHÍNH SÁCH THUẾ ĐỐI VỚI BỆNH VIỆN QUỐC TẾ TỪ THỰC TIỄN BỆNH VIỆN VIỆT PHÁP HÀ NỘI Chuyên ngành:Quản lý công Mã số: 60 34 04 03 NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: . LÊ CHI MAI HÀ NỘI - 2016 ỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan luận văn này là công trình nghiên cứu thực sự của cá nhân, được thực hiện dưới sự hướng dẫn khoa học của Lê Chi Mai. Các số liệu, kết quả nêu trong luận văn là trung thực và có trích nguồn rõ ràng. Những kết luận khoa học của luận văn chưa từng công bố trong bất cứ công trình nghiên cứu nào. Tôi xin chịu trách nhiệm về nghiên cứu của mình. Hà Nội, ngày 17 tháng 12 năm 2016 Tác giả luận văn Phạm Thị Thanh Hoa i ỜI CẢM ƠN Lời đầu tiên, tác giả của luận văn xin chân thành cảm ơn tới Ban giám đốc Học viện hành chính quốc gia, các thầy cô, cô giáo của Học viện hành chính quốc gia đã tâm huyết, tận tình trang bị những tri thức, quý báu, cần thiết để tác giả có thể nghiên cứu và hoàn thành được bản luận văn này. Đặc biệt, tác giả xin được bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với Lê Chi Mai - người hướng dẫn khoa học, người cô đã định hướng nghiên cứu và ân cần chỉ dẫn với trách nhiệm cao giúp tác giả hoàn thành luận văn. Mặc dù luận văn đã được hoàn thành sau một thời gian nghiên cứu nghiêm túc nhưng sẽ không tránh khỏi những thiếu sót. Tác giả kính mong nhận được sự chỉ dẫn, đóng góp ý kiến của các thầy cô cùng toàn thể các bạn đồng nghiệp để tác giả có .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
20    6    1    30-09-2022
5    6    1    30-09-2022
30    47    1    30-09-2022
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.