Tóm tắt Luận văn thạc sĩ Quản lý công: Hoàn thiện chính sách thuế đối với bệnh viện quốc tế từ thực tiễn Bệnh viện Việt Pháp Hà Nội

Luận văn được kết cấu làm ba chương được trình bày như sau: Cơ sở khoa học của chính sách thuế đối với bệnh viện quốc tế; Thực trạng thực thi chính sách thuế đối với bệnh viện quốc tế từ thực tiễn tại Bệnh viện Việt Pháp Hà Nội; Phương hướng và giải pháp nhằm hoàn thiện chính sách thuế đối với bệnh viện quốc tế. | Tóm tắt Luận văn thạc sĩ Quản lý công: Hoàn thiện chính sách thuế đối với bệnh viện quốc tế từ thực tiễn Bệnh viện Việt Pháp Hà Nội BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ NỘI VỤ HỌC VIỆN HÀNH CHÍNH QUỐC GIA PHẠM THỊ THANH HOA HOÀN THIỆN CHÍNH SÁCH THUẾ ĐỐI VỚI BỆNH VIỆN QUỐC TẾ TỪ THỰC TIỄN BỆNH VIỆN VIỆT PHÁP HÀ NỘI Chuyên ngành: Quản lý công Mã số: 60 34 04 03 LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN LÝ CÔNG NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: . Lê Chi Mai HÀ NỘI – 2016 Luận văn được hoàn thành tại: HỌC VIỆN HÀNH CHÍNH QUỐC GIA Người hướng dẫn khoa học: . Lê Chi Mai Người phản biện 1: Người phản biện 2: Luận văn được bảo vệ tại Hội đồng chấm luận văn thạc sĩ, Học viện Hành chính Quốc gia. Địa điểm: Phòng họp , Học viện Hành chính Quốc gia. Số 77 Nguyễn Chí Thanh – Quận: Đống đa – Thành phố: Hà Nội Thời gian: Vào hồi .giờ tháng năm 2016 Có thể tìm hiểu luận văn tại Thư viện Học viện Hành chính Quốc gia hoặc trên trang Web Khoa Sau đại học, Học viện Hành chính Quốc gia MỞ ĐẦU 1. Lý do chọn đề tài luận văn Thuế là khoản thu chủ yếu của Ngân sách nhà nước và là một trong những công cụ đắc lực để quản lý nền kinh tế của Nhà nước. Các nguồn thu từ thuế đã đáp ứng hầu hết các nội dung chi tiêu công và đồng thời là công cụ để điều tiết sản xuất trong nước, là đòn bẩy thúc đẩy kinh tế trong nước cũng như thương mại quốc tế phát triển. Trong xu thế hội nhập ngày càng sâu và rộng như hiện nay, các nhà đầu tư nước ngoài rất quan tâm đến thị trường Việt Nam với những lợi thế so sánh so với các nước trong khu vực. Thực tế cho thấy, sự tồn tại và phát triển của các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài có vai trò to lớn đối với sự phát triển kinh tế xã hội ở Việt Nam. Một mặt sự có mặt của các doanh nghiệp này tạo ra sự phong phú và đa dạng về các ngành lĩnh vực, kích thích sự đổi mới đối với các doanh nghiệp trong nước, mặt khác tạo nguồn thu cho ngân sách nhà nước, giải quyết việc làm cho

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.