Luận văn thạc sĩ Quản lý công: Quản lý nhà nước về nông nghiệp tỉnh Luông Pha Băng, nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào

Mục đích cơ bản của luận văn này là nghiên cứu cơ sở khoa học về quản lý nhà nước về nông nghiệp, đề tài đánh giá thực trạng quản lý nhà nước về nông nghiệp tỉnh Luông Pha Bang, nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào, từ đó đề xuất những giải pháp quản lý nhà nước về nông nghiệp tỉnh Luông Pha Bang. | Luận văn thạc sĩ Quản lý công: Quản lý nhà nước về nông nghiệp tỉnh Luông Pha Băng, nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ NỘI VỤ HỌC VIỆN HÀNH CHÍNH QUỐC GIA BOUNMY LAOFAIDANG QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ NÔNG NGHIỆP TỈNH LUÔNG PHA BANG, NƯỚC CỘNG HÒA DÂN CHỦ NHÂN DÂN LÀO LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN LÝ CÔNG HÀ NỘI – 2017 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ NỘI VỤ HỌC VIỆN HÀNH CHÍNH QUỐC GIA BOUNMY LAOFAIDANG QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ NÔNG NGHIỆP TỈNH LUÔNG PHA BANG, NƯỚC CỘNG HÒA DÂN CHỦ NHÂN DÂN LÀO LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN LÝ CÔNG Chuyên ngành: Quản lý công Mã số: 60 34 04 03 NGƯỜI HƯỚNG DẪN: TS. NGÔ THÚY QUỲNH HÀ NỘI – 2017 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan Luận văn này là công trình nghiên cứu của riêng tôi. Các số liệu nêu trong luận văn là trung thực, có nguồn gốc rõ ràng và được trích dẫn đầy đủ theo quy định. Hà Nội, ngày 10 tháng 5 năm 2017 Tác giả luận văn BOUNMY LAOFAIDANG LỜI CẢM ƠN Để hoàn thành Luận văn này, tác giả đã nhận được sự hướng dẫn tận tình của người hướng dẫn; sự giảng dạy của các thày giáo, cô giáo của Học viện Hành chính quốc gia; sự giúp đỡ của Sở Nông lâm nghiệp tỉnh Luông Pha Bang; sự ủng hộ của đồng nghiệp. Với tình cảm chân thành, tác giả xin được bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc nhất đến TS. NGÔ THÚY QUỲNH, người đã tận tình hướng dẫn, cảm ơn các thầy giáo, cô giáo và cán bộ của Học viện Hành chính quốc gia, Sở Nông lâm nghiệp tỉnh Luông Pha Bang và đồng nghiệp./. Hà Nội, ngày 10 tháng 5 năm 2017 Tác giả luận văn BOUNMY LAOFAIDANG MỤC LỤC MỞ ĐẦU . 1 1. Lý do chọn đề tài luận văn 1 2. Tình hình nghiên cứu liên quan đến đề tài 2 3. Mục đích và nhiệm vụ .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
454    55    3    11-12-2023
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.