Tóm tắt Luận văn thạc sĩ Quản lý công: Quản lý nhà nước về tài nguyên nước tại tỉnh Đắk Nông

Luận văn gồm các nội dung sau: Cơ sở lý luận và Thực tiễn quản lý nhà nước về tài nguyên nước; Thực trạng quản lý nhà nước về tài nguyên nước tại tỉnh Đắk Nông giai đoạn 2010 - 2015; Định hướng và Giải pháp quản lý Nhà nước về tài nguyên nước tại tỉnh Đắk Nông. | Tóm tắt Luận văn thạc sĩ Quản lý công: Quản lý nhà nước về tài nguyên nước tại tỉnh Đắk Nông BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ NỘI VỤ / / HỌC VIỆN HÀNH CHÍNH QUỐC GIA TÔ QUANG HỌC QUẢN LÝ NHÀ NƢỚC VỀ TÀI NGUYÊN NƢỚC TẠI TỈNH ĐẮK NÔNG Chuyên ngành: Quản lý công Mã số: 60 34 04 03 TÓM TẮT LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN LÝ CÔNG 1 TÂY NGUYÊN – NĂM 2017 Công trình được hoàn thành tại: HỌC VIỆN HÀNH CHÍNH Người hướng dẫn khoa học: TS. Đặng Thành Lê - Học viện Hành chính Quốc gia Phản biện 1: TS. Lương Minh Việt – Học viện Hành chính Quốc gia Phản biện 2: TS. Nguyễn Thanh Nam – Giám đốc KH&CN tỉnh Đắk Lắk. Luận văn được bảo vệ tại Hội đồng chấm luận văn, Học viện Hành chính Quốc gia – Phân viện Khu vực Tây Nguyên. Địa điểm: Hội trường bảo vệ luận văn thạc sĩ, Học viện Hành chính – Phân viện Khu vực Tây Nguyên Số: 51- Đường Phạm Văn Đồng - Thành phố Buôn Ma Thuột - Đăk Lăk Thời gian: Vào hồi 07h30 ngày 29 tháng 5 năm 2017 Có thể tìm hiểu luận văn tại Thư viện Học viện Hành chính hoặc trên trang Web của Khoa Sau đại học, Học viện Hành chính 2 MỞ ĐẦU 1. Tính cấp thiết của đề tài Nước là tài nguyên đặc biệt quan trọng đối với mọi sự sống trên hành tinh, là điều kiện tồn tại và phát triển của tự nhiên, kinh tế xã hội. Nước là một loại tài nguyên quí giá và giữ vai trò quan trọng. Hàng loạt tài liệu khoa học công bố trong nhiều thế kỷ vừa qua trên thế giới đã nói lên điều đó. Khoảng hơn hai trăm năm trước đây, trong sách “Vân Đài loại ngữ”, nhà bác học Việt Nam Lê Quý Đôn đã viết: "Vạn vật không có nước không thể sống được, Mọi việc không có nước không thể thành được". Chủ tịch Hồ Chí Minh đã có câu nói tuyệt vời trong huấn thị của Người tại Hội nghị Thủy lợi toàn miền Bắc họp tại Bắc Ninh, ngày 14-9-1959 như sau: "Việt Nam ta có hai tiếng Tổ quốc, ta cũng gọi Tổ quốc là đất nước; có đất và có nước, thì mới thành Tổ quốc. Có đất lại có nước thì dân giàu nước

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.