Luận văn thạc sĩ Quản lý công: Chất lượng đội ngũ cán bộ chủ chốt chính quyền cấp xã trên địa bàn huyện Krông Pắc, tỉnh Đắk Lắk

Mục đích của luận văn nhằm làm rõ những vấn đề cơ bản về lý luận chất lượng đội ngũ cán bộ chủ chốt chính quyền cấp xã; qua đó đánh giá thực trạng chất lượng đội ngũ cán bộ chủ chốt chính quyền cấp xã trên địa bàn huyện Krông Pắk, tỉnh Đắk Lắk; đề xuất những giải pháp chủ yếu nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ chủ chốt chính quyền cấp xã trên địa bàn huyện Krông Pắk, tỉnh Đắk Lắk hiện nay. | Luận văn thạc sĩ Quản lý công: Chất lượng đội ngũ cán bộ chủ chốt chính quyền cấp xã trên địa bàn huyện Krông Pắc, tỉnh Đắk Lắk BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ NỘI VỤ / . ./ BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ NỘI VỤ / . ./ HỌC VIỆN HÀNH CHÍNH QUỐC GIA HỌC VIỆN HÀNH CHÍNH QUỐC GIA TRẦN VĂN HÀO TRẦN VĂN HÀO TÊN ĐỀ TÀI LUẬN VĂN CHẤT LƢỢNG ĐỘI NGŨ CÁN BỘ CHỦ CHỐT CHÍNH QUYỀN CẤP XÃTÊN ĐỀ TRÊN TÀI ĐỊA LUẬN BÀN VĂN HUYỆN KRÔNG PẮC , TỈNH ĐẮK LẮK CHẤT LƢỢNG ĐỘI NGŨ CÁN BỘ CHỦ CHỐT CHÍNH QUYỀN CẤP XÃ TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN KRÔNG PẮC , TỈNH ĐẮK LẮK LUẬN VĂN THẠC SỸ QUẢN LÝ CÔNG LUẬN VĂN THẠC SỸ QUẢN LÝ CÔNG ĐẮK LẮK - 2017 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ NỘI VỤ / . ./ ĐẮK LẮK - 2017 HỌC VIỆN HÀNH CHÍNH QUỐC GIA BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ NỘI VỤ / . ./ TRẦN VĂN HÀO HỌC VIỆN HÀNH CHÍNH QUỐC GIA TÊN ĐỀ TÀI LUẬN VĂN CHẤT LƢỢNG ĐỘITRẦNNGŨ VĂN CÁN HÀO BỘ CHỦ CHỐT CHÍNH QUYỀN CẤP XÃ TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN KRÔNG PẮC , TỈNH ĐẮK LẮK TÊN ĐỀ TÀI LUẬN VĂN LUẬN VĂN THẠC SỸ QUẢN LÝ CÔNG CHẤT LƢỢNG ĐỘI NGŨ CÁN BỘ CHỦ CHỐT CHÍNH QUYỀN CẤP XÃ TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN KRÔNG PẮC , TỈNH ĐẮK LẮK Chuyên ngành: Quản lý công LUẬN VĂN Mã THẠC SỸ QUẢN LÝ CÔNG số: 60340403 HƢỚNG DẪN KHOA HỌC: TIẾN SỸ NGUYỄN THÀNH DŨNG Chuyên ngành: Quản lý công Mã số: 60340403 ĐẮK LẮK - 2017 ii LỜI CÁM ƠN Với tình cảm trân trọng nhất, tác giả luận văn xin gửi lời cám ơn chân thành và sâu sắc tới TS. Nguyễn Thành Dũng–Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy huyện Krông Pắc đã tận tình Hướng dẫn, giúp đỡ tác giả trong quá trình thực hiện và hoàn thành luận văn Cao học Quản lý công: “chất lượng đội ngũ cán bộ chủ chốt chính quyền cấp xã trên địa bàn huyện Krông Pắc, tỉnh Đắk Lắk”. Xin trân trọng cám ơn Ban Giám đốc, các thầy giáo, cô giáo của Học viện hành chính đã tận tình, chu đáo trong quá trình tham gia giảng dạy và truyền đạt kiến thức cho tác giả. Xin được bày tỏ .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.