Tóm tắt Luận văn thạc sĩ Quản lý công: Quản lý nhà nước về Lý lịch tư pháp tại tỉnh Nam Định

Luận văn gồm 3 chương được trình bày như sau: Cơ sở lý luận về quản lý nhà nước về lĩnh vực Lý lịch tư pháp; Thực trạng quản lý nhà nước về Lý lịch tư pháp tại tỉnh Nam Định; Phương hướng và giải pháp bảo đảm quản lý nhà nước về Lý lịch tư pháp tại tỉnh Nam Định. | Tóm tắt Luận văn thạc sĩ Quản lý công: Quản lý nhà nước về Lý lịch tư pháp tại tỉnh Nam Định BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ NỘI VỤ / / HỌC VIỆN HÀNH CHÍNH QUỐC GIA TRẦN VĂN ĐỨC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ LÝ LỊCH TƯ PHÁP TẠI TỈNH NAM ĐỊNH LUẬN VĂN THẠC SỸ QUẢN LÝ CÔNG Chuyên ngành: Quản lý công Mã số: 60 34 04 03 NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: . VŨ ĐỨC ĐÁN HÀ NỘI - 2017 Công trình được hoàn thành tại: HỌC VIỆN HÀNH CHÍNH QUỐC GIA Người hướng dẫn khoa học: . Vũ Đức Đán Phản biện 1: Phản biện 2: Luận văn được bảo vệ tại Hội đồng chấm luận văn thạc sĩ, Học viện Hành chính Quốc gia. Địa điểm: Phòng , Nhà A - Hội trường bảo vệ luận văn thạc sĩ, Học viện Hành chính Quốc gia. Số: 77 - Đường Nguyễn Chí Thanh - Quận Đống Đa - TP. Hà Nội. Thời gian: vào hồi giờ phút ngày tháng năm 2017. BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ NỘI VỤ HỌC VIỆN HÀNH CHÍNH QUỐC GIA TRẦN VĂN ĐỨC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ LÝ LỊCH TƯ PHÁP TẠI TỈNH NAM ĐỊNH LUẬN VĂN THẠC SỸ QUẢN LÝ CÔNG Chuyên ngành: Quản lý công Mã số: 60 34 04 03 NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: . VŨ ĐỨC ĐÁN HÀ NỘI - 2017 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan đây là công trình nghiên cứu của riêng tôi. Các số liệu, kết quả nêu trong Luận văn là trung thực, được trích dẫn rõ ràng. Những kết luận khoa học của luận văn chưa từng được công bố trong bất cứ công trình nào./. TÁC GIẢ LUẬN VĂN Trần Văn Đức 2 LỜI CẢM ƠN Sau 2 năm học tập và nghiên cứu tại Học viện Hành chính Quốc gia - Bộ Nội vụ, được sự quan tâm giúp đỡ của các thầy giáo, cô giáo, đặc biệt là sự hướng dẫn, chỉ bảo tận tình của . Vũ Đức Đán; sự giúp đỡ của các đồng chí Lãnh đạo Sở Tư pháp Nam Định, các đồng chí Lãnh đạo các đơn vị thuộc Sở Tư pháp và đồng nghiệp cơ quan Sở, đến nay, tôi đã hoàn thành Luận văn thạc sỹ Quản lý công, đề tài “Quản lý nhà nước về Lý lịch tư pháp tại tỉnh Nam Định”. Tôi xin chân thành cảm ơn sự hướng dẫn, giúp .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.