Luận văn thạc sĩ Luật Hiến pháp và Luật Hành chính: Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ ở Tỉnh Tuyên Quang

Luận văn "Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ ở Tỉnh Tuyên Quang" hướng tới làm sáng tỏ cơ sở lý luận và thực trạng XPVPHC trong lĩnh vực GTĐB để đưa ra phương hướng và các giải pháp nhằm tăng cường hiệu lực, hiệu quả XPVPHC trong lĩnh vực GTĐB ở tỉnh Tuyên Quang | Luận văn thạc sĩ Luật Hiến pháp và Luật Hành chính: Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ ở Tỉnh Tuyên Quang BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ NỘI VỤ HỌC VIỆN HÀNH CHÍNH QUỐC GIA TRẦN THẢO NGUYÊN XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC GIAO THÔNG ĐƯỜNG BỘ Ở TỈNH TUYÊN QUANG LUẬN VĂN THẠC SĨ LUẬT HIẾN PHÁP VÀ LUẬT HÀNH CHÍNH MÃ SỐ: 60 38 01 02 NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: TS. NGUYỄN MINH SẢN Hà Nội, năm 2017 LỜI CẢM ƠN Tôi xin bày tỏ lòng biết ơn chân thành đến Ban Giám đốc Học viện Hành chính quốc gia, khoa sau đại học cùng các thầy, cô giáo của Học viện Hành chính quốc gia đã tận tình giảng dạy cho tôi học tập chương trình Thạc sĩ luật Hiến pháp và luật hành chính. Tôi xin chân thành cảm ơn thầy giáo TS. NGUYỄN MINH SẢN đã tận tình hướng dẫn và giúp đỡ tôi hoàn thiện luận văn này. Tôi xin cảm ơn lãnh đạo, cán bộ Phòng Cảnh sát giao thông tỉnh Tuyên Quang đã tạo điều kiện cho tôi trong quá trình thu thập tài liệu và nghiên cứu luận văn. Tác giả TRẦN THẢO NGUYÊN LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan đây là công trình nghiên cứu của bản thân, được xuất phát từ yêu cầu cấp thiết phát sinh trong công việc để hình thành hướng nghiên cứu. Các tài liệu trích dẫn có nguồn gốc rõ ràng tuân thủ đúng nguyên tắc và kết quả trình bày trong luận văn được thu thập được trong quá trình nghiên cứu là trung thực. Tác giả luận văn Trần Thảo Nguyên MỤC LỤC Trang phụ bìa. Lời cam đoan Mục lục Danh mục các ký hiệu, các chữ viết tắt Danh mục các bảng MỞ ĐẦU 1 Chương 1. CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC GIAO THÔNG ĐƯỜNG BỘ . 13 . Vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ 13 . Khái niệm vi phạm hành chính . 13 . Khái niệm và đặc điểm của vi phạm .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
2    76    2    10-12-2023
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.