Luận văn thạc sĩ Luật Hiến pháp và Luật Hành chính: Giải quyết tranh chấp đất đai thuộc thẩm quyền của Uỷ Ban Nhân Dân huyện Cư M’ar, tỉnh Đăk Lăk

Mục đích luận văn: Góp phần làm rõ cơ sở lý luận về giải quyết tranh chấp đất đai và đánh giá thực trạng giải quyết tranh chấp về đất đai của Uỷ ban nhân dân huyện Cư M’gar. Từ đó đề xuất các giải pháp cơ bản nhằm bảo đảm giải quyết tranh chấp về đất đai của Uỷ ban nhân dân huyện Cư M’gar hiện nay. | Luận văn thạc sĩ Luật Hiến pháp và Luật Hành chính: Giải quyết tranh chấp đất đai thuộc thẩm quyền của Uỷ Ban Nhân Dân huyện Cư M’ar, tỉnh Đăk Lăk BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ NỘI VỤ / / HỌC VIỆN HÀNH CHÍNH QUỐC GIA Y HƯNG NIÊ GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP ĐẤT ĐAI THUỘC THẨM QUYỀN CỦA UỶ BAN NHÂN DÂN HUYÊN CƯ M’GAR, TỈNH ĐĂK LĂK LUẬN VĂN THẠC SĨ LUẬT HIẾN PHÁP VÀ LUẬT HÀNH CHÍNH ĐẮK LẮK - NĂM 2017 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ NỘI VỤ / / HỌC VIỆN HÀNH CHÍNH QUỐC GIA Y HƯNG NIÊ GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP ĐẤT ĐAI THUỘC THẨM QUYỀN CỦA UỶ BAN NHÂN DÂN HUYÊN CƯ M’GAR, TỈNH ĐĂK LĂK LUẬN VĂN THẠC SĨ Chuyên ngành: Luật Hiến pháp và Luật Hành chính Mã số: 60 38 01 02 Giáo viên hướng dẫn : TS. Trần thị diệu oanh ĐẮK LẮK - NĂM 2017 LỜI CẢM ƠN Luận văn thạc sĩ luật chuyên ngành luật hiến pháp & luật hành chính với đề tài “giải quyết tranh chấp đất đai thuộc thẩm quyền của Uỷ Ban Nhân Dân huyên Cư M’ar, tỉnh Đăk Lăk” là kết quả của quá trình cố gắng không ngừng của bản thân và được sự giúp đỡ, động viên khích lệ của cô hướng dẫn, bạn bè đồng nghiệp và các đồng chí trong cơ quan thanh tra huyện Cư M’gar. Qua trang viết này tác giả xin gửi lời cảm ơn tới những người đã giúp đỡ tôi trong thời gian học tập - nghiên cứu khoa học vừa qua. Tôi xin tỏ lòng kính trọng và biết ơn sâu sắc đối với cô giáo TS. Trần Thị Diệu Oanh và các đồng chí trong cơ quan thanh tra huyện Cư M’gar đã trực tiếp tận tình hướng dẫn cũng như cung cấp tài liệu thông tin khoa học cần thiết cho luận văn này. Xin chân thành cảm ơn Lãnh đạo học viện hành chính quốc gia, khoa nhà n và đã tạo điều kiện cho tôi hoàn thành tốt công việc nghiên cứu khoa học của mình. Cuối cùng tôi xin chân thành cảm ơn đồng nghiệp, đơn vị công tác đã giúp đỡ tôi trong quá trình học tập và thực hiện Luận văn. TÁC GIẢ Y Hưng Niê MỤC LỤC MỞ ĐẦU .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
104    7    1    22-02-2024
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.