Tóm tắt Luận văn thạc sĩ Luật học: Thực hiện pháp luật về quản lý lao động nước ngoài ở tỉnh Quảng Ngãi

Cấu trúc của luận văn gồm 3 chương, cụ thể như sau: Cơ sở lý luận và pháp lý của thực hiện pháp luật về quản lý lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam; Thực trạng thực hiện pháp luật về quản lý lao động nước ngoài ở tỉnh Quảng Ngãi; Phương hướng, giải pháp hoàn thiện pháp luật về quản lý lao động nước ngoài ở tỉnh Quảng Ngãi. | Tóm tắt Luận văn thạc sĩ Luật học: Thực hiện pháp luật về quản lý lao động nước ngoài ở tỉnh Quảng Ngãi BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ NỘI VỤ / / HỌC VIỆN HÀNH CHÍNH QUỐC GIA TRẦN THỊ XUÂN HƯƠNG THỰC HIỆN PHÁP LUẬT VỀ QUẢN LÝ LAO ĐỘNG NƯỚC NGOÀI Ở TỈNH QUẢNG NGÃI Chuyên ngành: Luật Hiến pháp và Luật Hành chính Mã số: 60 38 01 02 TÓM TẮT LUẬN VĂN THẠC SĨ LUẬT HIẾN PHÁP VÀ LUẬT HÀNH CHÍNH THỪA THIÊN HUẾ- NĂM 2017 Công trình được hoàn thành tại: HỌC VIỆN HÀNH CHÍNH QUỐC GIA NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: . HUỲNH VĂN THỚI Phản biện 1 : . Phảnbiện 2 : . Luận văn được bảo vệ tại Hội đồng chấm luận văn thạc sĩ, Học viện Hành Chính Quốc gia Địa điểm : Phòng họp, nhà – Hội trường bảo vệ luận văn thạc sĩ Học viện Hành chính Quốc gia Số :.–Đường– Quận :. Thành phố. Thời gian : vào hồi. giờ 201 Có thể tìm hiểu luận văn tại Thư viện Học viện Hành chính Quốc gia hoặc trên trang Web Khoa Sau đại học, Học viện Hành chính Quốc gia MỞ ĐẦU 1. Tính cấp thiết của đề tài Trong xu thế toàn cầu hóa, hội nhập và phát triển kinh tế thế giới, Việt Nam đã trở thành thành viên của nhiều tổ chức thế. Thị trường lao động Việt Nam cũng trở lên linh hoạt và đa dạng hơn, dòng lao động nước ngoài vào Việt Nam ngày càng đông hơn, thị trường lao động Việt Nam cũng sẵn sàng đón nhận lực lượng lao động từ các nước khác trên thế giới. Vấn đề quản lý lao động nước ngoài, đặc biệt trong những năm gần đây đã được Đảng, Nhà nước cũng như

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.