Mẫu Bảng quản lý ngày công của nhân viên

Mẫu Bảng quản lý ngày công của nhân viên vừa đơn giản những vẫn đảm bảo được sự minh bạch, rõ ràng, công bằng cho tất cả nhân viên của bất kể công ty nào. Bất kể là ngày nghỉ phép, nghỉ lễ hay nghỉ phép không lương đều được người phụ trách chấm công đầy đủ. . | Mẫu Bảng quản lý ngày công của nhân viên Công Ty BẢNG QUẢN LÝ NGÀY CÔNG CỦA CNV BM 24 HCTC ­ BM24 Năm: 201 Họ và Tên CNV: Ngày, tháng, năm sinh: Mã số: Lần Lý do nghỉ Hình thức Nghỉ từ đến hết Số Tổng số Ghi chú nghỉ Có Không ngày ngày nghỉ thứ Ô F T R Ro phép phép Giờ ngày tháng Giờ ngày tháng nghỉ cộng dồn 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Công ty, ngày tháng năm 201 . . Nhân viên lập bảng. Trưởng Phòng HCTC. Nơi nhận: ­ Lưu HCTC

Bấm vào đây để xem trước nội dung
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
27    55    1    08-12-2023
452    42    1    08-12-2023
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.