Những vết tích Malayu trong văn hóa của tộc người Việt (Kinh) - Qua tư liệu nghiên cứu điền dã về các cộng đồng thủy cư ở Việt Nam

Bài viết trình bày các vết tích Malayu trong văn hóa của người Việt (Kinh); các bộ phận cư dân trong tộc người Việt có dáng dấp Nam Đảo; văn hóa Malayu thẩm thấu đến người Việt bằng và những con đường của họ. Để nắm chi tiết nội dung nghiên cứu bài viết. | Những vết tích Malayu trong văn hóa của tộc người Việt (Kinh) - Qua tư liệu nghiên cứu điền dã về các cộng đồng thủy cư ở Việt Nam

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
3    169    3    01-12-2023
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.