Risk factors for recurrent severe anemia among previously transfused children in Uganda: An age-matched case-control study

In resource-poor settings, transfused children often experience recurrence of severe anemia (SA) following discharge from hospital. This study determined the factors associated with recurrent severe anemia (RSA) among previously transfused Ugandan children aged less than 5 years. | Risk factors for recurrent severe anemia among previously transfused children in Uganda: An age-matched case-control study

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.