Kawasaki disease: Two case reports from the Aga Khan Hospital, Dar es SalaamTanzania

Kawasaki disease is a common childhood vasculitis which may result in cardiovascular morbidity if not adequately treated. Its epidemiology in the African region is not well described. Its features may mimic other childhood infections and hemoglobinopathies and it is rarely diagnosed in the East African region. | Kawasaki disease: Two case reports from the Aga Khan Hospital, Dar es SalaamTanzania

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.