A retrospective study of neonatal case management and outcomes in rural Rwanda post implementation of a national neonatal care package for sick and small infants

Despite worldwide efforts to reduce neonatal mortality, 44% of under-five deaths occur in the first 28 days of life. The primary causes of neonatal death are preventable or treatable. This study describes the presentation, management and outcomes of hospitalized newborns admitted to the neonatal units of two rural district hospitals in Rwanda after the 2012 launch of a national neonatal protocol and standards. | A retrospective study of neonatal case management and outcomes in rural Rwanda post implementation of a national neonatal care package for sick and small infants

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
13    91    1    15-07-2024
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.