Thiết kế kế hoạch bài học môn Toán theo định hướng phát triển năng lực học sinh

Bài viết đề xuất một quy trình thiết kế kế hoạch bài học theo định hướng phát triển năng lực. Quy trình thiết kế này chú trọng thiết kế các hoạt động học tập của học sinh bởi năng lực chỉ có thể được hình thành và phát triển thông qua hoạt động. Dựa trên quy trình này, một kế hoạch bài học “Tổng n số hạng đầu của cấp số nhân” cho học sinh lớp 11 đã được xây dựng và giới thiệu. | Thiết kế kế hoạch bài học môn Toán theo định hướng phát triển năng lực học sinh TẠP CHÍ KHOA HỌC HO CHI MINH CITY UNIVERSITY OF EDUCATION TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM TP HỒ CHÍ MINH JOURNAL OF SCIENCE Tập 17, Số 2 (2020): 222-234 Vol. 17, No. 2 (2020): 222-234 ISSN: 1859-3100 Website: Bài báo nghiên cứu * THIẾT KẾ KẾ HOẠCH BÀI HỌC MÔN TOÁN THEO ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC HỌC SINH Đào Thị Hoa*, Nguyễn Quang Hưởng Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 Tác giả liên hệ: Đào Thị Hoa – Email: daothihoa@ * Ngày nhận bài: 30-9-2019; ngày nhận bài sửa: 08-01-2020; ngày duyệt đăng: 17-02-2020 TÓM TẮT Để thực hiện được việc dạy học theo định hướng phát triển năng lực học sinh trước hết cần thiết kế được kế hoạch dạy học theo hướng này. Trong bài báo này, chúng tôi đề xuất một quy trình thiết kế kế hoạch bài học theo định hướng phát triển năng lực. Quy trình thiết kế này chú trọng thiết kế các hoạt động học tập của học sinh bởi năng lực chỉ có thể được hình thành và phát triển thông qua hoạt động. Dựa trên quy trình này, một kế hoạch bài học “Tổng n số hạng đầu của cấp số nhân” cho học sinh lớp 11 đã được xây dựng và giới thiệu. Từ khóa: năng lực; kế hoạch bài học; cấp số nhân 1. Mở đầu Hiện nay, dạy học theo định hướng phát triển năng lực học sinh đang được triển khai thực hiện nhằm đáp ứng công cuộc đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục. Dạy học theo định hướng này giúp học sinh hiểu rõ hơn ý nghĩa của việc học tập ở nhà trường phổ thông và sử dụng được các kiến thức, kĩ năng học được ở phổ thông để giải quyết các tình huống của thực tiễn. Tuy nhiên, ở phổ thông việc dạy học theo định hướng phát triển năng lực còn gặp nhiều khó khăn bởi đa số giáo viên vẫn dạy học theo lối truyền thống: Giáo viên cung cấp kiến thức mới, lấy ví dụ minh họa, học sinh làm bài tập. Đặc biệt là trong môn Toán, mục tiêu chủ yếu là học sinh giải được nhiều các bài tập thuần túy toán học. Cách dạy học này rất

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.