Tạp chí Khoa học và Công nghệ Việt Nam – Số 3B năm 2020

Tạp chí Khoa học và Công nghệ Việt Nam – Số 3B năm 2020 thông tin đến quý độc giả các bài viết: phổ 1H NMR của dãy phức chất [PtCl(eugenol-1H)(amin)] (amin: pyridin, 4-Me-pyridin, quinolin, p-cloanilin, p-toluidin); Hydrocacbon thơm đa vòng (PAHs) trong một số sản phẩm cà phê rang, cà phê hòa tan ở Việt Nam: Hàm lượng và đánh giá rủi ro đến sức khỏe con người; tài liệu mới về địa tầng và địa mạo đảo Lý Sơn. | Tạp chí Khoa học và Công nghệ Việt Nam – Số 3B năm 2020 Khoa học Tự nhiên Phổ 1H NMR của dãy phức chất [PtCl(eugenol-1H)(amin)] (amin: pyridin, 4-Me-pyridin, quinolin, p-cloanilin, p-toluidin) Trương Thúy Hằng, Nguyễn Thị Thanh Chi* Khoa Hóa học, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội Ngày nhận bài 7/10/2019; ngày chuyển phản biện 10/10/2019; ngày nhận phản biện 8/11/2019; ngày chấp nhận đăng 12/11/2019 Tóm tắt: Phổ 1H NMR của năm phức chất có công thức [PtCl(eugenol-1H)(amin)] [amin: pyridin (2), 4-Me-pyridin (3), quinolin (4), p-cloanilin (5), p-toluidin (6)] trong dung môi d6-axeton và CDCl3 đã được nghiên cứu. Kết quả cho thấy, trong dung môi d1-cloroform các phức chất 2÷5 cho hai bộ tín hiệu ổn định theo thời gian ứng với hai tương tác liên phân tử mạnh (liên kết hydro Cl3C-H ClPt(II) và liên kết halogen Cl2HC-Cl Pt(II)) đối với 2, 3, 4 và hai liên kết hydro mạnh (liên kết nội phân tử NH2 Cl-Pt(II) và liên kết liên phân tử Cl3C-H Cl-anilin) đối với phức chất 5. Trong khi đó, trong dung môi d6-axeton phức chất 5 và 6 có chứa các dẫn xuất của anilin, xảy ra sự đồng phân hóa nhóm amin chuyển từ vị trí cis sang vị trí trans so với nhánh allyl của eugenol. Quá trình chuyển đổi này đạt đến trạng thái cân bằng sau 48 giờ. Từ khóa: amin, eugenol, 1H NMR, liên kết halogen, phức chất của platin(II). Chỉ số phân loại: Mở đầu Thực nghiệm Từ lâu, platin và phức chất của nó được biết đến với Hóa chất nhiều ứng dụng quan trọng, điển hình là xúc tác trong tổng Các amin được sử dụng gồm pyridin, 4-Me-pyridin, hợp hữu cơ [1] và thuốc điều trị ung thư trong y học [2, 3]. quinolin, p-cloanilin, p-toluidin của hãng Sigma - Alrich. Ở Việt Nam có nhiều loại cây cho tinh dầu với hàm Các dung môi axeton, etanol của Trung Quốc. lượng arylolefin rất lớn như tinh dầu hương nhu chứa khoảng 70% eugenol (EugH) Một số dẫn xuất của nó như Tổng hợp các phức chất metyleugenol, ankyl eugenoxyaxetat (ankyl là metyl, etyl, Các phức chất 2÷6 .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
413    10    1    08-12-2022
5    10    1    08-12-2022
6    7    1    08-12-2022
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.