Bài giảng Những lưu ý trong thực hành chăm sóc bệnh nhân trước và sau mổ phòng ngừa nhiễm khuẩn vết mổ

Nội dung bài viết trình bày những lưu ý trong thực hành chăm sóc bệnh nhân trước và sau mổ phòng ngừa nhiễm khuẩn vết mổ. Để hiểu rõ hơn, mời các bạn tham khảo chi tiết nội dung bài giảng này. | Bài giảng Những lưu ý trong thực hành chăm sóc bệnh nhân trước và sau mổ phòng ngừa nhiễm khuẩn vết mổ NHỮNG LƯU Ý TRONG THỰC HÀNH CHĂM SÓC BỆNH NHÂN TRƯỚC VÀ SAU MỔ PHÒNG NGỪA NHIỄM KHUẨN VẾT MỔ ThS. Trần Hữu Luyện tịch Hội KSNK- Thừa Thiên Huế Email: luyenhch@ Tài liệu tham khảo: 1. Preventing surgical site infections: implementation approaches for evidence-based Recommendations 2018 2. Global Guidelines for the Prevention of Surgical Site Infection 2018 3. Antimicrobial prophylaxis for prevention of surgical site infection in adults 2-2019 4. Mishriki SF, Law DJ, Jeffery PJ 'Overview of control measures for prevention of surgical site infection in adults‘ CDC, Mar 2019 I. ĐẶ T VẤN ĐỀ CDC Hoa Kỳ và Dự án cải thiện chăm sóc phẫu thuật bao gồm một số biện pháp can thiệp để giảm tỷ lệ mắc bệnh NKVM. Trong chương trình: sử dụng kháng sinh phù hợp, phương pháp tẩy lông, quản lý glucose máu và điều chỉnh thân nhiệt đã báo cáo mức giảm trung bình 27% trong tỷ lệ NKVM trong một năm. Trong một nghiên cứu gồm hơn bệnh nhân phẫu thuật, những người nhận được ít nhất hai trong số các biện pháp trên có tỷ lệ mắc bệnh thấp hơn (tỷ lệ chênh lệch điều chỉnh 0,85, KTC 95% 0,74-0,95). Phòng ngừa nhiễm khuẩn vết mổ với các bằng chứng thực hành hiệu quả: trước, trong và sau phẫu thuật cần được vận dụng cho các hoạt động phẫu thuật tại các bệnh viện I. ĐẶ T VẤN ĐỀ Tại Hoa Kỳ, NKBV được ước tính khiến bệnh nhân phải nằm viện hơn 400 000 ngày với chi phí thêm 10 tỷ USD mỗi năm(4). Phòng ngừa SSI rất phức tạp rủi ro từ một số yếu tố phát sinh từ quá trình phẫu thuật, bao gồm cả sau khi xuất viện. Tương tự như bất kỳ NKBV nào khác, SSI có thể phòng tránh được tới một nửa thông qua việc thực hiện thành công các hướng dẫn thực hành lâm sàng bằng chiến lược cải thiện đa phương thức. Tuy nhiên, không có cơ sở y tế hoặc quốc gia nào có thể tuyên bố là có thể tránh được không bị nhiễm khuẩn. Phòng ngừa

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.