BÀI GIẢNG DỰNG HÌNH SKETCHUP 2020 BIÊN SOẠN : GV.KTS PHAN THỨC

Tài liệu chỉ đọc online, không tải về. PHẦN 1. GIỚI THIỆU GIAO DIỆN – CÀI ĐẶT THIẾT LẬP. 1. Giới thiệu và hướng dẫn cài đặt. 2. Giới thiệu giao diện Sketchup các phiên bản. 3. Cách tạo và lưu TEMPLATE - FILE MẪU 4. Thiết lập mặc định cho chương trình. (Xem thêm chi tiết video youtube ) Giáo trình Sketchup 2020 - Trung tâm đào tạo đồ họa thiết kế kiến trúc SUEDU – website: - Biên soạn: : Phan Thức – ĐT –

TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
2    10    1    28-07-2021