BÀI GIẢNG DỰNG HÌNH SKETCHUP 2020 BIÊN SOẠN : GV.KTS PHAN THỨC

Tài liệu chỉ đọc online, không tải về. PHẦN 1. GIỚI THIỆU GIAO DIỆN – CÀI ĐẶT THIẾT LẬP. 1. Giới thiệu và hướng dẫn cài đặt. 2. Giới thiệu giao diện Sketchup các phiên bản. 3. Cách tạo và lưu TEMPLATE - FILE MẪU 4. Thiết lập mặc định cho chương trình. (Xem thêm chi tiết video youtube ) Giáo trình Sketchup 2020 - Trung tâm đào tạo đồ họa thiết kế kiến trúc SUEDU – website: - Biên soạn: : Phan Thức – ĐT –

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.