Công nghệ MOBILE IP – Giải pháp IP Cho mạng thông tin di động GSM

Cấu trúc và các thành phần của mạng GSM GPRS-Giải pháp số liệu gói cho mạng GSM Giải pháp cho mạng đường trục GPRS Chuyển vùng trong GPRS Giao thức Mobile IP Triển khai Mobile IP trên mạng GPRS | LUậN VĂN THạC Sỹ Bộ GIáO DụC Và ĐàO TạO trường đại học bách khoa hà nội ~~~~~~~~~oOo~~~~~~~~~ đề tài: công nghệ MOBILE IP – GIảI PHáP ip Người hướng dẫn: : TS. Nguyễn Viết Nguyên Người thực hiện : Nguyễn Trọng Thơ Học viên Lớp : ĐTVT - CH2000 Hà NộI 2002. CHUYÊN NGàNH: ĐIệN Tử - VIễN THÔNG CHO MạNG thông tin di động GSM NỘI DUNG Giới thiệu Chương 1: Cấu trỳc và cỏc thành phần của mạng GSM Chương 2: GPRS-Giải phỏp số liệu gúi cho mạng GSM Chương 3: Giải phỏp cho mạng đường trục GPRS Chương 4: Chuyển vựng trong GPRS Chương 5: Giao thức Mobile IP Chương 6: Triển khai Mobile IP trờn mạng GPRS Kết luận Thụng tin di động phỏt triển 1 tỉ thuờ bao (2003) Dịch vụ Internet phỏt triển 1,2 triệu thuờ bao (10/2002/VN) Nhu cầu về dịch vụ số liệu vụ tuyến WEB, FTP, EMAIL, M-Commerce, Kỹ thuật số và cụng nghệ vụ tuyến phỏt triển Dịch vụ số liệu gúi cho mạng GSM: GPRS Nhu cầu về dịch vụ chuyển vựng GIỚI THIỆU (1/2) Thụng tin di động và Internet đang là 2 lĩnh vực phỏt triển hết sức mạnh .

Bấm vào đây để xem trước nội dung
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG