Tóm tắt luận án Tiến sĩ chuyên ngành Sinh lý học: Nghiên cứu đặc điểm các sóng của điện thế kích thích thị giác ở trẻ bình thường và trẻ nhược thị

Mục tiêu của đề tài là mô tả hình dạng sóng điện thế kích thích thị giác ở trẻ bình thường và trẻ nhược thị 6 đến 13 tuổi; xác định giá trị các sóng của điện thế kích thích thị giác ở trẻ bình thường và trẻ nhược thị 6 đến 13 tuổi. Mời các bạn cùng tham khảo. | Tóm tắt luận án Tiến sĩ chuyên ngành Sinh lý học Nghiên cứu đặc điểm các sóng của điện thế kích thích thị giác ở trẻ bình thường và trẻ nhược thị 1 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ Y TẾ TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y HÀ NỘI NGUYỄN THẾ TÙNG NGHIÊN CỨU ĐẶC ĐIỂM CÁC SÓNG ĐIỆN THẾ KÍCH THÍCH THỊ GIÁC Ở TRẺ BÌNH THƯỜNG VÀ TRẺ NHƯỢC THỊ Chuyên ngành Sinh lý học Mã số 62720107 TÓM TẮT LUẬN ÁN TIẾN SỸ Y HỌC HÀ NỘI - 2016 2 CÔNG TRÌNH ĐƯỢC HOÀN THÀNH TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y HÀ NỘI Người hướng dẫn khoa học 1. TS. Lê Đình Tùng 2. . Lê Ngọc Hưng Phản biện 1 . Nguyễn Văn Tường Phản biện 2 . Lê Văn Sơn Phản biện 3 . Phạm Văn Tần Luận án sẽ được bảo vệ trước Hội đồng chấm luận án Tiến sỹ cấp Trường họp tại Trường Đại học Y Hà Nội. Vào hồi giờ ngày tháng năm 2016 Có thể tìm hiểu luận án tại - Thư viện Quốc gia Việt Nam - Thư viện Trường Đại học Y Hà Nội - Thư viện Thông tin Y học Trung ương 3 ĐẶT VẤN ĐỀ 1. Tính cấp thiết của đề tài Bệnh nhược thị là tình trạng giảm thị lực ở một hoặc cả hai bên mắt dưới mức 20 30 hoặc có sự khác biệt thị lực giữa hai mắt trên hai dòng dù đã được điều chỉnh kính tối ưu và không tìm thấy nguyên nhân thực thể phù hợp. Bệnh thường gặp ở trẻ nhỏ do các yếu tố sinh nhược thị như sự tạo ảnh không rõ nét trên võng mạc sự không thẳng trục của hai nhãn cầu hay sự phát triển không bình thường của trung tâm thị giác trên vỏ não. Bệnh ảnh hưởng đến tâm sinh lý thể chất trẻ nhỏ và là gánh nặng cho gia đình và xã hôi. Tại Việt Nam ước tính có khoảng 2 5 đến 4 trẻ bị nhược thị và tỷ lệ này có xu hướng ngày càng tăng. Mặc dù trong thời gian qua công tác chẩn đoán điều trị bệnh nhi nhược thị tại Việt Nam đã có nhiều tiến bộ số lượng bệnh nhân được chẩn đoán và điều trị đã tăng lên đáng kể tuy nhiên việc chẩn đoán và theo dõi hiệu quả của các phương pháp điều trị nhược thị trên lâm sàng chủ yếu dựa vào khám thị lực chưa ứng dụng các kỹ thuật thăm dò chức năng như ghi điện thế kích thích thị giác VEP ghi điện đồ võng mạc ERG . Việc Nghiên cứu đặc điểm các sóng của

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
24    51    2    01-12-2023
6    52    1    01-12-2023
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.