Nghiên cứu một số chỉ số hồng cầu ở thai phụ Thalassemia tại Bệnh viện Phụ sản Trung ương

Bài viết trình bày khảo sát sự thay đổi một số chỉ số hồng cầu ở thai phụ thalassemia và mối tương quan với ferritin. Đối tượng và phương pháp: 354 thai phụ được làm điện di huyết sắc tố tại bệnh viện Phụ Sản Trung ương. | Nghiên cứu một số chỉ số hồng cầu ở thai phụ Thalassemia tại Bệnh viện Phụ sản Trung ương ĐẶNG THỊ HỒNG THIỆN NGUYỄN THỊ PHƯỢNG NGUYỄN THÀNH LUÂN LÊ HOÀI CHƯƠNG NGUYỄN QUANG TÙNG SẢN KHOA SƠ SINH NGHIÊN CỨU MỘT SỐ CHỈ SỐ HỒNG CẦU Ở THAI PHỤ THALASSEMIA TẠI BỆNH VIỆN PHỤ SẢN TRUNG ƯƠNG Đặng Thị Hồng Thiện 1 Nguyễn Thị Phượng 1 Nguyễn Thành Luân 1 Lê Hoài Chương 1 Nguyễn Quang Tùng 2 1 Bệnh viện Phụ Sản Trung ương 2 Trường Đại học Y Hà Nội Từ khóa Thalassemia điện di Tóm tắt huyết sắc tố hồng cầu. Mục tiêu Khảo sát sự thay đổi một số chỉ số hồng cầu ở thai phụ Keywords Thalassemia electrophilic hemoglobin red thalassemia và mối tương quan với ferritin. blood cells. Đối tượng và phương pháp 354 thai phụ được làm điện di huyết sắc tố tại bệnh viện Phụ Sản Trung ương. Kết quả 1 Tỷ lệ bệnh lý thalassemia chiếm 31 1 . 2 Hb MCV MCH thấp hơn và RDW cao hơn ở nhóm beta thalassemia không có sự khác biệt về chỉ số huyết học giữa hai nhóm bệnh lý HbE và nhóm kết hợp beta thalassemia với HbE 3 5 thai phụ beta thalassemia có MCV từ 80 - 85 fL. 3 Có mối tương quan đồng biến giữa RDW và ferritin với r 0 401. Kết luận Hb MCV MCH thấp hơn và RDW cao hơn ở nhóm beta thalassemia RDW tăng là một trong các chỉ số phân biệt thiếu máu thiếu sắt và thalassemia. Từ khóa Thalassemia điện di huyết sắc tố hồng cầu. Abstract STUDY ON REDBLOOD CELL INDICES IN PREGNANT WOMEN WITH THALASEMIA AT THA NATIONAL HOSPITAL OF OBSTETRICS AND GYNECOLOGY Objective To investigate the change in some red blood cell counts among pregnancy and the correlation between those and ferritin. Subjects and methods 354 women were electrocaly implanted at theNational Hospital of Obstetrics and Gynecology. Results 1 the prevalence of thalassemia was . 2 Hb MCV Tác giả liên hệ Corresponding author MCH were lower and RDW were higher in the beta thalassemia group. Đặng Thị Hồng Thiện There was no difference in hematologic index between HbE groups email thiendanghong@ Ngày nhận bài received 01 03 2017 with .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
127    104    2    25-06-2024
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.