Trả lời 11 câu hỏi phân tích kế hoạch dạy học môn Toán THCS

Tài liệu thông tin, phân tích về kế hoạch dạy học môn Toán THCS như vận dụng kiến thức toán vào thực tiễn và các môn học khác; hoạt động hình thành kiến thức; hoạt động luyện tập; hoạt động vận dụng; hoạt động tìm tòi mở rộng . | Trả lời 11 câu hỏi phân tích kế hoạch dạy học môn Toán THCS TRẢ LỜI 11 CÂU HỎI PHÂN TÍCH KẾ HOẠCH DẠY HỌC MÔN Toán THCS Câu 1 Vận dụng kiến thức Toán vào thực tiễn và các môn học khác Câu2 1. Hoạt động khởi động Mục đích là tạo tâm thế học tập cho học sinh giúp các em ý thức được nhiệm vụ học tập hứng thú với học bài mới. Giáo viên sẽ tạo tình huống học tập dựa trên việc huy động kiến thức kinh nghiệm của học sinh có liên quan đến vấn đề xuất hiện trong tài liệu làm bộc lộ quot cái quot học sinh đã biết bổ khuyết những gì cá nhân học sinh còn thiếu giúp học sinh nhận ra quot cái quot chưa biết và muốn biết thông qụa hoạt động này. Từ đó giúp học sinh suy nghĩ và bộc lộ những quan niệm của mình về vấn đề sắp tìm hiểu học tập. Vị vậy các câu hỏi hay nhiệm vụ trong hoạt động khởi động là những câu hỏi hay vấn để mở chưa cần HS phải có câu trả lời hoàn chỉnh. Kết thúc họạt động này giáo viên không chốt về kiến thức mà chỉ giúp học sinh phát biểu được vấn đề để chuyển sang các hoạt động tiếp theo nhằm tiếp cận hình thành những kiển thức kĩ năng mới qua đó tiếp tục hoàn thiện câu trả lời hoặc giải quyết được vấn đề. 2. Hoạt động hình thành kiến thức Mục đích là giúp học sinh chiếm lĩnh được kiến thức kỹ năng mới và bổ sung vào hệ thống kiến thức kỹ năng của mình. Giáo viên giúp học sinh hình thành được những kiến thức mới thông qua các hoạt động khác nhau như nghiên cứu tài liệu tiến hành thí nghiệm thực hành hoạt động trải nghiệm sáng tạo. Kết thúc hoạt động này trên cơ sở kết quả hoạt động học của học sinh thể hiện ở các sản phẩm học tập mà học sinh hoàn thành giáo viên cần chốt kiến thức mới để học sinh chính thức ghi nhận và vận dụng. 3. Hoạt động luyện tập Mục đích của hoạt động này là giúp học sinh củng cố hoàn thiện kiến thức kỹ năng vừa lĩnh hội được. Trong hoạt động này học sinh được luyện tập củng cố các đơn vị kiến thức vừa học thông qua áp dụng kiến thức vào giải quyết các câu hỏi bài tập tình huống vấn đề nảy sinh trong học tập hay thực tiễn. Kết thúc hoạt

TÀI LIỆU XEM NHIỀU
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG