Bài giảng Dúi giống, dúi thịt

Bài giảng Dúi giống, dúi thịt trình bày tổng quan về con dúi, thức ăn của con dúi, các loại dúi nuôi hiện nay, các loại chuồng nuôi dúi. Mời các bạn cùng tham khảo bài giảng để nắm chi tiết hơn về cách chăn nuôi con dúi hiệu quả hơn. | Bài giảng Dúi giống dúi thịt Tóm Tắt Phụ lục 1. Tổng quan về con dúi Dúi rừng Dúi nuôi 2. Thức ăn của con dúi 3. Các loại dúi nuôi hiện nay Dúi móc lớn Dúi má đào dúi lào dúi má đỏ Dúi trắng 4. Các loại chuồng nuôi Chuồng nuôi truyền thống Chuồng nuôi thuốc bắc 5. Tham khảo các nơi bán dúi Tên Tuấn Quang SĐT 0961 248 195 Email maitrananhquan21@ Web Tổng quan về con dúi Tên Tuấn Quang SĐT 0961 248 195 Email maitrananhquan21@ Web Tổng quan về con dúi Tên Tuấn Quang SĐT 0961 248 195 Email maitrananhquan21@ Web Tổng quan về con dúi Tên Tuấn Quang SĐT 0961 248 195 Email maitrananhquan21@ Web Thức ăn của con dúi Tên Tuấn Quang SĐT 0961 248 195 Email maitrananhquan21@ Web Các loại dúi nuôi hiện nay Tên Tuấn Quang SĐT 0961 248 195 Email maitrananhquan21@ Web Cách loại chuồng nuôi Tên Tuấn Quang SĐT 0961 248 195 Email maitrananhquan21@ Web Tham khảo các nơi bán dúi Dúi giống dúi thịt ở miền Nam Trại dúi Mai Quan 0961 248 195 Trại dúi Thanh Long Thủ Đức Dúi giống dúi thịt ở miền Bắc Trại dúi Triệu Sơn ở Triệu Sơn Thanh Hóa Trại dúi anh Phương ở Tam Hồng Yên Lạc Vĩnh Phúc Trang trại dúi giống Bác Quỳ ở Thanh Sơn Phú Thọ Dúi giống dúi thịt ở miền Trung Đang cập nhật Dúi giống dúi thịt ở Tây Nguyên Đang cập nhật Tên Tuấn Quang SĐT 0961 248 195 Email maitrananhquan21@ Web Tổng quan về con dúi Tên Tuấn Quang SĐT 0961 248 195 Email maitrananhquan21@ Web

TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG