Tài liệu hướng dẫn sử dụng hệ thống phần mềm khảo thí Vitest

Mục đích của tài liệu này là để hướng dẫn người dùng sử dụng hệ thống. Tài liệu sẽ hướng dẫn đầy đủ các bước, các thao tác thực hiện cho người dùng dễ hình dung và sử dụng được các chức năng trên hệ thống một cách thuận tiện nhất. | Tài liệu hướng dẫn sử dụng hệ thống phần mềm khảo thí Vitest TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG HỆ THỐNG PHẦN MỀM KHẢO THÍ VITEST Tài liệu hướng dẫn sử dụng phần mềm Khảo Thí Page 1 Mục Lục Tài liệu hướng dẫn sử dụng phần mềm Khảo Thí Page 2 A. GIỚI THIỆU 1. Mục đích của tài liệu Mục đích của tài liệu này là để hướng dẫn người dùng sử dụng hệ liệu sẽ hướng dẫn đầy đủ các bước các thao tác thực hiện cho người dùng dễ hình dung và sử dụng được các chức năng trên hệ thống một cách thuận tiện nhất . 2. Phạm vi áp dụng tài liệu Tài liệu này được áp dụng trong các cấp đơn vị Sở Phòng Trường và cho các giáo viên học sinh 3. Giới thiệu tổng quan về sản phẩm Hệ thống khảo thí Vitest là phần mềm trực tuyến được xây dựng nhằm hỗ trợ các đơn vị quản lý giáo dục và cơ sở giáo dục xây dựng và quản lý ngân hàng câu hỏi tổ chức và quản lý các kỳ thi một cách linh hoạt hiệu quả và tiết kiệm. Hệ thống khảo thí là công cụ hỗ trợ đáp ứng các yêu cầu về tổ chức kiểm tra đánh giá đổi mới công tác thi cử trong ngành Giáo dục giúp cán bộ giáo viên của các cấp Sở Phòng Trường thực hiện các nghiệp vụ chuyên môn như Xây dựng và quản lý ngân hàng câu hỏi Ra đề thi đề kiểm tra. Dữ liệu được quản lý tập trung liên thông các cấp Sở Phòng Trường cho phép khả năng tùy biến và mở rộng trong việc tổ chức các kỳ thi một cách linh hoạt và hiệu quả. Lợi ích khi sử dụng Hỗ trợ các tiện ích tạo các câu hỏi trắc nghiệm với nhiều loại khác nhau. Ngân hàng câu hỏi được quản lý theo môn học chủ đề loại câu hỏi mức độ kiến thức theo chương trình chuẩn hiện hành. Ngân hàng câu hỏi phong phú và chất lượng do có thể thu thập được từ nhiều nguồn lực trên phạm vi rộng được phân công cụ thể và có quy trình phê duyệt chặt chẽ. Tạo kỳ thi và đề thi dễ dàng nhanh chóng với nhiều quy mô khác nhau tùy mục đích của kỳ thi. Có thể tổ chức thi ở bất cứ nơi đâu có internet. Cho phép quản lý được các đơn vị tham gia thi thông qua quản lý phân cấp các đơn vị. Đề thi được tạo từ ngân hàng câu hỏi có thể được tạo ngẫu .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG