β-arrestin1-mediated acetylation of Gli1 regulates Hedgehog/Gli signaling and modulates self-renewal of SHH medulloblastoma cancer stem cells

Aberrant Sonic Hedgehog/Gli (Hh/Gli) signaling pathway is a critical regulator of Sonic hedgehog medulloblastoma (SHH-MB). Cancer stem cells (CSCs), thought to be largely responsible for tumor initiation, maintenance, dissemination and relapse, have been identified in SHH-MB. | β-arrestin1-mediated acetylation of Gli1 regulates Hedgehog Gli signaling and modulates self-renewal of SHH medulloblastoma cancer stem cells

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.