Randomized controlled trial of S-1 maintenance therapy in metastatic esophagogastric cancer – the multinational MATEO study

The optimal duration of firstline chemotherapy in metastatic esophagogastric cancer is unknown. In most clinical trials therapy was given until tumour progression or limiting toxicity. | Randomized controlled trial of S-1 maintenance therapy in metastatic esophagogastric cancer the multinational MATEO study

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.