Reducing the socioeconomic gradient in uptake of the NHS bowel cancer screening Programme using a simplified supplementary information leaflet: A cluster-randomised trial

Uptake of colorectal cancer screening is low in the English NHS Bowel Cancer Screening Programme (BCSP). Participation in screening is strongly associated with socioeconomic status. | Reducing the socioeconomic gradient in uptake of the NHS bowel cancer screening Programme using a simplified supplementary information leaflet A cluster-randomised trial

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.