Đề thi học kì 2 môn Toán lớp 8 có kèm theo ma trận

Tài liệu tổng hợp với 8 đề thi học kì 2 môn Toán lớp 8 có kèm theo ma trận đề thi giúp giáo viên tham khảo trong việc biên soạn đề thi, bài tập để củng cố kiến thức cho các em học sinh. | Đề thi học kì 2 môn Toán lớp 8 có kèm theo ma trận ĐỀ THI HỌC KỲ II ĐỀ 1 Môn Toán Lớp 8 Thời gian 90 phút ĐỀ BÀI Đề gồm 05 câu Câu 1 3 điểm Giải các phương trình sau a 2x 3 5 b x 2 3x 15 0 3 2 4x 2 c x 1 x 2 x 1 . x 2 Câu 2 1 5điểm a Giải bất phương trình sau và biểu diễn tập nghiệm trên trục số 2x 2 x 2 lt 2 3 2 b Tìm x để giá trị của biểu thức 3x 4 nhỏ hơn giá trị của biểu thức 5x 6 Câu 3 2 điểm Một người đi xe máy từ Phú Thiện đến Pleiku với vận tốc 40 km h. Lúc về người đó uống rượu nên đi nhanh hơn với vận tốc 70 km h và thời gian về cũng ít hơn thời gian đi 45 phút. Tính quãng đường Phú Thiện tới Pleiku. Câu 4 4 điểm Cho ABC vuông tại A có AB 12 cm AC 16 cm. Kẻ đường cao AH H BC . a Chứng minh HBA ABC b Tính độ dài các đoạn thẳng BC AH. c Trong ABC kẻ phân giác AD D BC . Trong ADB kẻ phân giác DE E AB trong ADC kẻ phân giác DF F AC . EA DB FC Chứng minh rằng 1 EB DC FA Câu 5 0 5 điểm Tính thể tích của hình hộp chữ nhật B C D trong hình dưới đây. Biết AB 5cm BC 4cm CC 3cm Hết KIỂM TRA HỌC KÌ II TOÁN 8 I. Khung ma trận Trang 1 Cấp độ Vận dụng Nhận biết Thông hiểu Cộng Cấp độ thấp Cấp độ cao Chủ đề 1. Phương Biết khái Hiểu và giải Vận dụng Vận dụng tốt trình bậc niệm PT được PT đưa về kiến thức để kiến thức để nhất một ẩn. bậc nhất PT bậc nhất 1 ẩn giải PT chứa giải bài toán 17t một ẩn ẩn ở mẫu. bằng cách lập PT. Số câu 2 1 1 4 Số điểm 1 0 1 2 4 0 Tỉ lệ 10 10 20 40 2. Bất Hiểu và giải phương trình được bất phương bậc nhất trình bậc nhất một ẩn. 13t một ẩn. Biểu diễn được tập nghiệm trên trục số. Số câu 2 2 Số điểm 1 5 1 5 15 Tỉ lệ 15 3. Tam giác Vận dụng tỉ đồng dạng. số đồng dạng 18t để chứng minh tỉ số diện tích hai tam giác tính độ dài một cạnh của tam giác Số câu 1 1 Số điểm 4 0 4 0 40 Tỉ lệ 40 4. Hình lăng Biết trụ đứng được công hình chóp thức tính đều. 26t thể tích của hình hộp chữ nhật Số câu 1 1 Số điểm 0 5 0 5 Tỉ lệ 5 5 Tổng số câu 1 4 3 8 Tổng điểm 0 5 điểm 2 5 điểm 7 0 điểm 10 điểm Trang 2 Tỉ lệ 5 25 70 100 II. Đề bài KIỂM TRA HỌC KÌ II TOÁN

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.