Tổng hợp 10 đề kiểm tra 1 tiết chương 3 môn Hình học 8

Tài liệu tổng hợp 10 đề kiểm tra 1 tiết chương 3 môn Hình học 8 giúp các em học sinh có thêm tư liệu tham khảo để củng cố, rèn luyện kiến thức, vượt qua các bài kiểm tra với kết quả như mong đợi. | Tổng hợp 10 đề kiểm tra 1 tiết chương 3 môn Hình học 8 ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT CHƯƠNG III ĐỀ 1 Môn Hình Học 8 Thời gian 45 phút Câu 1 BC Câu 2 ----HẾT---- ĐÁP ÁN VÀ THANG ĐIỂM ĐỀ KIỂM TRA BÀI CÂU NỘI DUNG ĐIỂM 1 2 0đ Vì EF BC theo định lí Talet ta có 0 5đ 0 5đ 0 5đ 0 5đ 2 a 2 0đ có b 2 0đ nên ta có c 2 0 đ nên ta có e 2 0 đ Vì BD là tia phân giác của góc B nên ta có ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT CHƯƠNG III ĐỀ 2 Môn Hình Học 8 Thời gian 45 phút I. Trắc nghiệm khách quan 3đ A- Khoanh tròn chữ cái đầu phương án đúng nhất trong các câu sau Câu 1 Cho hai đoạn thẳng AB 10cm CD 3dm. Câu nào sau đây đúng A. B. C. D. Câu 2 Trong hình dưới đây BÂD DÂC . Tỉ số bằng Câu 3 Cho ABC A B C và hai cạnh tương ứng AB 6cm A B 3 cm. Vậy hai tam giác này đồng dạng với tỉ số đồng dạng là A. B. 2 D. 18 Câu 4 Nếu hai tam giác ABC và DEF có thì A. ABC DEF B. ABC EDF C. ABC DFE D. ABC FED Câu 5 Cho hình vẽ sau. Độ dài cạnh x có giá trị là A. x 3 B. x 4 C. x 3 5 D. x 5 Câu 6. Cho hình vẽ sau. Biết DE AB A. B. C. D. B- C u 7 Điền từ thích hợp vào chỗ . để hoàn thiện khẳng định sau Nếu một đường thẳng một tam cạnh còn lại thì nó tạo thành .có 3 cạnh . với . của . II. Tự luận 7 đ Câu 8 Cho ABC vuông tai A có AB 15cm AC 20cm. Tia phân giác góc A cắt BC tại D từ D kẻ DE AC E AC a Tính tỉ số độ dài BD và CD b Chứng minh ABC EDC c Tính DE d Tính tỉ số Các kết quả làm tròn đến một chữ số thập phân sau dấu phẩy ĐÁP ÁN Trắc nghiệm khách quan 3đ Câu 1 2 3 4 5 6 Đáp án D A B C B B Điểm 0 25 0 25 0 25 0 25 0 25 0 25 Điền vào chỗ trống . Mỗi chỗ điền đúng 0 25đ Thứ tự điền là hai cạnh và song song một tam giác mới tương ứng tỉ lệ ba cạnh tam giác đã cho Tự luận 7 đ Câu Đáp án Điểm 8 0 5 a Vì AD là phân giác gt 0 5 Từ 1 gt Từ đó DC BC BD 25 10 7 14 3 cm 1 0 25 0 25 b Xét ABC và EDC có chung gt ABC EDC 1 5 c ABC EDC gt 0 75 d 0 75 gt 0 25 0 25 ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT CHƯƠNG III ĐỀ 3 Môn Hình Học 8 Thời gian 45 phút Bài 1 4 điểm Tính các độ dài x y trong mỗi hình vẽ sau Hình 2 Hình 1 Hình 3 AD là phân .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
184    2    1    08-02-2023
62    23    2    08-02-2023
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.