Tổng hợp 10 đề kiểm tra 1 tiết chương 3 môn Hình học 8

Tài liệu tổng hợp 10 đề kiểm tra 1 tiết chương 3 môn Hình học 8 giúp các em học sinh có thêm tư liệu tham khảo để củng cố, rèn luyện kiến thức, vượt qua các bài kiểm tra với kết quả như mong đợi. | Tổng hợp 10 đề kiểm tra 1 tiết chương 3 môn Hình học 8 ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT CHƯƠNG III ĐỀ 1 Môn Hình Học 8 Thời gian 45 phút Câu 1 BC Câu 2 ----HẾT---- ĐÁP ÁN VÀ THANG ĐIỂM ĐỀ KIỂM TRA BÀI CÂU NỘI DUNG ĐIỂM 1 2 0đ Vì EF BC theo định lí Talet ta có 0 5đ 0 5đ 0 5đ 0 5đ 2 a 2 0đ có b 2 0đ nên ta có c 2 0 đ nên ta có e 2 0 đ Vì BD là tia phân giác của góc B nên ta có ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT CHƯƠNG III ĐỀ 2 Môn Hình Học 8 Thời gian 45 phút I. Trắc nghiệm khách quan 3đ A- Khoanh tròn chữ cái đầu phương án đúng nhất trong các câu sau Câu 1 Cho hai đoạn thẳng AB 10cm CD 3dm. Câu nào sau đây đúng A. B. C. D. Câu 2 Trong hình dưới đây BÂD DÂC . Tỉ số bằng Câu 3 Cho ABC A B C và hai cạnh tương ứng AB 6cm A B 3 cm. Vậy hai tam giác này đồng dạng với tỉ số đồng dạng là A. B. 2 D. 18 Câu 4 Nếu hai tam giác ABC và DEF có thì A. ABC DEF B. ABC EDF C. ABC DFE D. ABC FED Câu 5 Cho hình vẽ sau. Độ dài cạnh x có giá trị là A. x 3 B. x 4 C. x 3 5 D. x 5 Câu 6. Cho hình vẽ sau. Biết DE AB A. B. C. D. B- C u 7 Điền từ thích hợp vào chỗ . để hoàn thiện khẳng định sau Nếu một đường thẳng một tam cạnh còn lại thì nó tạo thành .có 3 cạnh . với . của . II. Tự luận 7 đ Câu 8 Cho ABC vuông tai A có AB 15cm AC 20cm. Tia phân giác góc A cắt BC tại D từ D kẻ DE AC E AC a Tính tỉ số độ dài BD và CD b Chứng minh ABC EDC c Tính DE d Tính tỉ số Các kết quả làm tròn đến một chữ số thập phân sau dấu phẩy ĐÁP ÁN Trắc nghiệm khách quan 3đ Câu 1 2 3 4 5 6 Đáp án D A B C B B Điểm 0 25 0 25 0 25 0 25 0 25 0 25 Điền vào chỗ trống . Mỗi chỗ điền đúng 0 25đ Thứ tự điền là hai cạnh và song song một tam giác mới tương ứng tỉ lệ ba cạnh tam giác đã cho Tự luận 7 đ Câu Đáp án Điểm 8 0 5 a Vì AD là phân giác gt 0 5 Từ 1 gt Từ đó DC BC BD 25 10 7 14 3 cm 1 0 25 0 25 b Xét ABC và EDC có chung gt ABC EDC 1 5 c ABC EDC gt 0 75 d 0 75 gt 0 25 0 25 ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT CHƯƠNG III ĐỀ 3 Môn Hình Học 8 Thời gian 45 phút Bài 1 4 điểm Tính các độ dài x y trong mỗi hình vẽ sau Hình 2 Hình 1 Hình 3 AD là phân .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG