Tổng hợp 12 đề kiểm tra 1 tiết chương 3 môn Đại số 8

Tài liệu với 12 đề thi được tổng hợp giúp học sinh củng cố, rèn luyện kiến thức môn Đại số 8; đồng thời đây còn là tư liệu tham khảo cho giáo viên trong quá trình biên soạn đề thi, đánh giá năng lực của học sinh, từ đó có những phương hướng giảng dạy hiệu quả hơn. | Tổng hợp 12 đề kiểm tra 1 tiết chương 3 môn Đại số 8 ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT CHƯƠNG III MÔN ĐẠI SỐ 8 ĐỀ SỐ 1 Điểm Lời phê của Thầy cô Họ và tên . Lớp . I TRẮC NGHIỆM 3 điểm Hãy khoanh tròn chữ cái trước câu trả lời đúng. Câu 1 Số nghiệm của phương trình x 2 x 2 là A. Một nghiệm B. Vô số nghiệm C. Hai nghiệm D. Vô nghiệm Câu 2 Phương trình 3x 4 0 tương đương với phương trình 4 3 A. 3x 4 B. x C. 3x 4 D. x 3 4 Câu 3 Phương trình x 5 x 3 0 có tập nghiệm là A. S 5 3 B. S 5 3 C. S 5 3 D. S 5 3 1 2 Câu 4 Điều kiện xác định của phương trình 1 là x 2 x 1 A. x 2 x 1 B. x 2 x 1 C. x 2 x 1 D. x 2 x 1 Câu 5 Phương trình bậc nhất một ẩn ax b 0 a 0 có nghiệm là b b b a A. x B. x C. x D. x a a a b Câu 6 Phương trình nào sau đây có 1 nghiệm A. x2 3 x 0 B. 2x 1 1 2x C. x x 1 0 D. x 2 x2 1 0 II TỰ LUẬN 7 điểm Bài 1 5 điểm Giải các phương trình sau x 2x 6 x a 7 2x 32 3x b 2 3 6 3 x 1 1 2x 1 x 1 x 3 x 5 x 7 c 2 d x x 1 x x 65 63 61 59 Bài 2 2 điểm Giải bài toán bằng cách lập phương trình. Một người đi xe máy từ A đến B với vận tốc trung bình 40 km h. Lúc về người ấy đi với vận tốc trung bình 30km h biết rằng thời gian cả đi lẫn về hết 3giờ 30 phút. Tính quãng đường AB. . . . . . . . . . . . . . . 1 HƯỚNG DẪN CHẤM KIỄM TRA 1 TIẾT MÔN TOÁN LỚP 8 Đề số 1 I TRẮC NGHIỆM 3 điểm Đúng mỗi câu cho 0 5điểm Câu 1 2 3 4 5 6 Đáp án B C B B C D II PHẦN TỰ LUẬN 7điểm Bài 1 x 2x 6 x a 7 2x 32 3x 0 25đ b 2 0 25đ 3 6 3 2 x 3x 32 7 0 25đ 2 x 2 x 6 12 2 x 5 x 25 x 5 0 25đ 2 x 2 x 2 x 12 6 0 25đ x 1 1 2x 1 6 x 18 c 2 1 x x 1 x x x 3 0 25đ ĐKXĐ x 0 x 1 0 25đ x 1 x 3 x 5 x 7 Quy đồng và khử mẫu hai vế d 0 25đ 65 63 61 59 x 1 x 1 x 2x 1 1 x x 1 x x 1 x x 1 x 66 x 66 x 66 x 66 0 25đ Suy ra x 1 x 1 x 2x 1 0 25đ 65 63 61 59 x2 1 x 2x 1 1 1 1 1 x 66 0 0 25đ x2 x 2x 1 1 65 63 61 59 x2 x 0 x x 1 1 1 1 1 x 66 0 v 0 x 0 hoặc x 1 0 25đ 65 63 61 59 x 0 không tmđk x 1 tmđk x 66 0 25đ Vậy pt 1 có một nghiệm x 1 0 25đ Bài 2 Gọi quảng đường AB dài x km đk x gt 0 0 25đ x Thời gian đi từ A đến B là giờ 0 25đ 40 x Thời gian lúc

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.