Tổng hợp 20 đề thi học kì 1 môn Toán lớp 9 (Có đáp án)

Tổng hợp 20 đề thi học kì 1 môn Toán lớp 9 có đáp án và hướng dẫn giải chi tiết giúp các em học sinh có thể tự luyện tập, củng cố kiến thức môn Toán lớp 9. | Tổng hợp 20 đề thi học kì 1 môn Toán lớp 9 Có đáp án ĐỀ 1 ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ I Môn TOÁN LỚP 9 Thời gian 90 phút Câu 1. 3điểm . a Tính giá trị của biểu thức A và B A B b Rút gọn biểu thức . c Chứng minh rằng giá trị của biểu thức sau không phụ thuộc vào giá trị của a với Câu 2. 2 0 điểm . Cho hàm số y ax 2 có đồ thị là đường thẳng a Biết đồ thị hàm số qua điểm A 1 0 . Tìm hệ số a hàm số đã cho là đồng biến hay nghịch biến trên R Vì sao b Vẽ đồ thị hàm số vừa tìm được. c Với giá trị nào của m để đường thẳng y m 1 x 3 song song Câu 3. 2 0điểm .Cho tam giác ABC đường cao AH biết AB 30cm AC 40cm BC 50cm. a Chứng minh tam giác ABC vuông tại A b Tính đường cao AH c Tính diện tích tam giác AHC Câu 4 . 2 5 điểm . Cho đường tròn O 6cm điểm A nằm bên ngoài đường tròn OA 12cm. Kẻ các tiếp tuyến AB và AC với đường tròn B C là các tiếp điểm . a Chứng minh BC vuông góc với OA. b Kẻ đường kính BD chứng minh OA CD. c Gọi K là giao điểm của AO với BC. Tính tích Vaø tính Câu 5. 0 5điểm .Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức Hết ĐÁP ÁN Câu Ý Đáp án Điểm 1 a 0 25 Câu 1 0 25 3điểm 0 25 0 25 0 25 b 0 25 0 25 0 25 0 25 c với 0 25 0 25 Vậy M không phụ thuộc vào a. 0 25 a Đồ thị hàm số y ax 2 qua điểm A 1 0 ta có 0 2 gt a 2 0 25 Vậy hàm số đó là y 2x 2 Câu 2 Hàm số đồng biến trên R vì a 2 gt 0 0 25 2điểm b Bảng giá trị tương ứng x và y x 0 1 0 25 y 2x 2 2 0 Vẽ đồ thị y y 2x 2 1 O 2 x 2 c 2 1 Để đường thẳng d d thì m 1 2 gt m 3 2 Câu 3 C H A B a Ta có BC2 502 2500 AB2 AC2 302 402 2500 0 25 BC2 AB2 AC2 vậy tam giác ABC vuông tại A. Định lý đảo Py ta go b Ta có BC . AH AB . AC Hệ thức lượng trong tam giác vuông 50 . AH 30 . 40 24 cm c Ap dụng hệ thức giữa cạnh góc vuông và hình chiếu của nó trên cạnh huyền ta có AC2 HC 32 cm Câu 4 Cho O 6cm A 2 5điểm O GT OA 12 cm kẻ hai tt AB và AC B C tiếp điểm đường kính BD 0 25 a BC OA. b OA CD. KL c Ta có ABC cân tại A AB AC T c hai tiếp tuyến cắt nhau a AO là tia phân giác của

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.