Tổng hợp 20 đề thi học kì 1 môn Toán lớp 9 (Có đáp án)

Tổng hợp 20 đề thi học kì 1 môn Toán lớp 9 có đáp án và hướng dẫn giải chi tiết giúp các em học sinh có thể tự luyện tập, củng cố kiến thức môn Toán lớp 9. | Tổng hợp 20 đề thi học kì 1 môn Toán lớp 9 Có đáp án ĐỀ 1 ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ I Môn TOÁN LỚP 9 Thời gian 90 phút Câu 1. 3điểm . a Tính giá trị của biểu thức A và B A B b Rút gọn biểu thức . c Chứng minh rằng giá trị của biểu thức sau không phụ thuộc vào giá trị của a với Câu 2. 2 0 điểm . Cho hàm số y ax 2 có đồ thị là đường thẳng a Biết đồ thị hàm số qua điểm A 1 0 . Tìm hệ số a hàm số đã cho là đồng biến hay nghịch biến trên R Vì sao b Vẽ đồ thị hàm số vừa tìm được. c Với giá trị nào của m để đường thẳng y m 1 x 3 song song Câu 3. 2 0điểm .Cho tam giác ABC đường cao AH biết AB 30cm AC 40cm BC 50cm. a Chứng minh tam giác ABC vuông tại A b Tính đường cao AH c Tính diện tích tam giác AHC Câu 4 . 2 5 điểm . Cho đường tròn O 6cm điểm A nằm bên ngoài đường tròn OA 12cm. Kẻ các tiếp tuyến AB và AC với đường tròn B C là các tiếp điểm . a Chứng minh BC vuông góc với OA. b Kẻ đường kính BD chứng minh OA CD. c Gọi K là giao điểm của AO với BC. Tính tích Vaø tính Câu 5. 0 5điểm .Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức Hết ĐÁP ÁN Câu Ý Đáp án Điểm 1 a 0 25 Câu 1 0 25 3điểm 0 25 0 25 0 25 b 0 25 0 25 0 25 0 25 c với 0 25 0 25 Vậy M không phụ thuộc vào a. 0 25 a Đồ thị hàm số y ax 2 qua điểm A 1 0 ta có 0 2 gt a 2 0 25 Vậy hàm số đó là y 2x 2 Câu 2 Hàm số đồng biến trên R vì a 2 gt 0 0 25 2điểm b Bảng giá trị tương ứng x và y x 0 1 0 25 y 2x 2 2 0 Vẽ đồ thị y y 2x 2 1 O 2 x 2 c 2 1 Để đường thẳng d d thì m 1 2 gt m 3 2 Câu 3 C H A B a Ta có BC2 502 2500 AB2 AC2 302 402 2500 0 25 BC2 AB2 AC2 vậy tam giác ABC vuông tại A. Định lý đảo Py ta go b Ta có BC . AH AB . AC Hệ thức lượng trong tam giác vuông 50 . AH 30 . 40 24 cm c Ap dụng hệ thức giữa cạnh góc vuông và hình chiếu của nó trên cạnh huyền ta có AC2 HC 32 cm Câu 4 Cho O 6cm A 2 5điểm O GT OA 12 cm kẻ hai tt AB và AC B C tiếp điểm đường kính BD 0 25 a BC OA. b OA CD. KL c Ta có ABC cân tại A AB AC T c hai tiếp tuyến cắt nhau a AO là tia phân giác của

TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG