Tổng hợp 25 đề thi học kì 2 môn Toán lớp 9 (Có đáp án)

Tài liệu tổng hợp với 25 đề thi học kì 2 môn Toán lớp 9 là tư liệu tham khảo cho các em học sinh và giáo viên, hỗ trợ cho học tập và đánh giá kiến thức học sinh, từ đó có những phương pháp giảng dạy phù hợp hơn. | Tổng hợp 25 đề thi học kì 2 môn Toán lớp 9 Có đáp án ĐỀ THI HỌC KỲ II ĐỀ 1 Môn Toán Lớp 9 Thời gian 90 phút A. Phần trắc nghiệm 3 điểm Hãy khoanh vào đáp án đúng trong các câu sau Câu 1 Hàm số y 3x 2 A. Nghịch biến trên R. B. Đồng biến trên R. C. Nghịch biến khi x gt 0 đồng biến khi x 3x 2y 5 Câu 7 1đ Giải hệ phương trình 5x y 17 Câu 8 1đ Cho phương trình bậc hai ẩn x m là tham số x 2 4x m 0 1 a Giải phương trình với m 3. b Tìm điều kiện của m để phương trình 1 luôn có 2 nghiệm phân biệt. Câu 9 1 5 đ Một mảnh đất hình chữ nhật có chiều dài lớn hơn chiều rộng 17m và diện tích của mảnh đất là 110m 2 . Tính các kích thước của mảnh đất đó. Câu 10 3 đ Cho tứ giác ABCD nội tiếp nửa đường tròn đường kính AD. Hai đường chéo AC và BD cắt nhau tai E. Kẻ EF AD. Gọi M là trung điểm của AE. Chứng minh rằng a. Tứ giác ABEF nội tiếp một đường tròn. b. Tia BD là tia phân giác của góc CBF. c. Tứ giác BMFC nội tiếp một đường tròn. Câu 11 0 5 đ Tính diện tích xung quanh của một chiếc thùng phi hình trụ biết chiều cao của thùng phi là 1 2 m và đường kính của đường tròn đáy là 0 6m. 2 III. ĐÁP ÁN I. Trắc nghiệm 3 điểm Mỗi ý chọn đúng đáp án được 0 5 điểm. Câu 1 2 3 4 5 6 Đáp án C B A B D A I. Tự luận 7 điểm II. Bài Nội dung Điể m 3x 2y 5 3x 2y 5 0 5 a 5x y 17 10x 2y 34 Câu Cộng theo từng vế 2 phương trình trên ta được 7 13x 39 x 3 thay vào PT tìm được y 2 x 3 Hệ có nghiệm duy nhất 0 5 y 2 a Với m 3 phương trình 1 trở thành x 2 4x 3 0 Có 1 4 3 không nên PT có 2 nghiệm x1 1 và x 2 3 0 5 Câu b Ta có 2 2 m 4 m 8 Để phương trình 1 có hai nghiệm phân biệt thì 4 m gt 0 m 0 Suy ra chiều dài của mảnh đất đó là x 17 m 0 5 Vì diện tích của mảnh đất là 110m 2 nên ta có PT Câu x x 17 110 0 5 9 x 2 17x 110 0 Giải phương trình được x1 5 Thỏa mãn và x 2 22 loại Vậy chiều dài mảnh đất đó là 22 m chiều rộng mảnh đất là 5 0 5 Câu Hình vẽ 0 25 10 B 2 C 1 E M 1 1 A F D ra ABD 900 suy ra ABE 900 0 25 EF AD suy ra EFA 900 Tứ giác ABEF có tổng hai góc đối bằng 900 nội tiếp được đường 0 25 tròn 0 25 3

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.