Các chuyên đề Toán lớp 9

Tài liệu trình bày các chuyên đề Toán lớp 9: căn thức – biến đổi căn thức; phương trình bậc hai – định lý Vi-ét; hệ phương trình; hàm số đồ thị; giải bài toán bằng cách lập phương trình –hệ phương trình; các bài toán về tính số đo góc và số đo diện tích; toán quỹ tích; một số bài toán mở đầu về hình học không gian. | Các chuyên đề Toán lớp 9 PHẦN I ĐẠI SỐ CHỦ ĐỀ 1 CĂN THỨC BIẾN ĐỔI CĂN THỨC. Dạng 1 Tìm điều kiện để biểu thức có chứa căn thức có nghĩa. Bài 1 Tìm x để các biểu thức sau có nghĩa. Tìm ĐKXĐ của các biểu thức sau . Dạng 2 Biến đổi đơn giản căn thức. Bài 1 Đưa một thừa số vào trong dấu căn. Bài 2 Thực hiện phép tính. Bài 3 Thực hiện phép tính. Bài 4 Thực hiện phép tính. Bài 5 Rút gọn các biểu thức sau Bài 6 Rút gọn biểu thức Bài 7 Rút gọn biểu thức sau Bài 8 Tính giá trị của biểu thức Dạng 3 Bài toán tổng hợp kiến thức và kỹ năng tính toán. Bài 1 Cho biểu thức a Rút gọn P. b Tính giá trị của P nếu x 4 2 . c Tính giá trị nhỏ nhất của P. Bài 2 Xét biểu thức a Rút gọn A. b Biết a gt 1 hãy so sánh A với . c Tìm a để A 2. d Tìm giá trị nhỏ nhất của A. Bài 3 Cho biểu thức a Rút gọn biểu thức C. b Tính giá trị của C với . c Tính giá trị của x để Bài 4 Cho biểu thức a Rút gọn M. b Tính giá trị M nếu c Tìm điều kiện của a b để M a Rút gọn H. b Chứng minh H 0. c So sánh H với . Bài 8 Xét biểu thức a Rút gọn A. b Tìm các giá trị của a sao cho A gt 1. c Tính các giá trị của A nếu . Bài 9 Xét biểu thức a Rút gọn M. b Tìm các giá trị nguyên của x để giá trị tương ứng của M cũng là số nguyên. Bài 10 Xét biểu thức a Rút gọn P. b Tìm các giá trị của x sao cho c So sánh P với . Chủ đề 2 PHƯƠNG TRÌNH BẬC HAI ĐỊNH LÝ VI ÉT. Dạng 1 Giải phương trình bậc hai. Bài 1 Giải các phương trình 1 x2 6x 14 0 2 4x2 8x 3 0 3 3x2 5x 2 0 4 30x2 30x 7 5 0 5 x2 4x 2 0 6 x2 2x 2 0 7 x2 2x 4 3 x 8 2x2 x 1 x 1 9 x2 2 1 x 2 0. Bài 2 Giải các phương trình sau bằng cách nhẩm nghiệm 1 3x2 11x 8 0 2 5x2 17x 12 0 3 x2 1 x 0 4 1 x2 2 1 x 1 3 0 5 3x2 19x 22 0 6 5x2 24x 19 0 7 1 x2 2x 1 0 8 x2 11x 30 0 9 x2 12x 27 0 10 x2 10x 21 0. Dạng 2 Chứng minh phương trình có nghiệm vô nghiệm. Bài 1 Chứng minh rằng các phương trình sau luôn có nghiệm. 1 x2 2 m 1 x 3 m 0 2 x2 m 1 x m 0 3 x2 2m 3 x m2 3m 0 4 x2 2 m 2 x 4m 12 0 5 x2 2m 3 x m2 3m 2 0 6 x2 2x m 1 m 3 0 7 x2 2mx m2 1 0 8 m 1 x2 2 2m 1 x 3 m 0 9 ax2 ab 1 x b 0. Bài

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
19    69    1    22-02-2024
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.