Chemotherapy-induced Takotsubo cardiomyopathy, a case report and review of the literature

Several chemotherapy molecules, monoclonal antibodies and tyrosine kinase inhibitors, have been linked to Takotsubo cardiomyopathy (TC). | Chemotherapy-induced Takotsubo cardiomyopathy a case report and review of the literature

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.