Phase I study of oral ridaforolimus in combination with paclitaxel and carboplatin in patients with solid tumor cancers

Ridaforolimus is a mammalian target of rapamycin inhibitor that has activity in solid tumors. Paclitaxel and carboplatin have broad antineoplastic activity in many cancers. This phase I trial was conducted to determine the safety profile, maximal tolerated dose, and recommended phase II dose and schedule of oral ridaforolimus combined with paclitaxel and carboplatin in patients with solid tumor cancers. | Phase I study of oral ridaforolimus in combination with paclitaxel and carboplatin in patients with solid tumor cancers

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.