Interval breast cancer characteristics before, during and after the transition from screenfilm to full-field digital screening mammography

To determine the proportion of “true” interval cancers and tumor characteristics of interval breast cancers prior to, during and after the transition from screen-film mammography screening (SFM) to full-field digital mammography screening (FFDM). | Interval breast cancer characteristics before during and after the transition from screenfilm to full-field digital screening mammography

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.