Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 11766:2017

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 11766:2017 quy định các chỉ tiêu, yêu cầu kỹ thuật và phương pháp kiểm tra áp dụng đối với cây giống mắc ca để trồng lấy quả. Các chỉ tiêu, yêu cầu kỹ thuật của cây giống mắc ca được quy định trong Bảng 1. Mời các bạn cùng tham khảo. | Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 11766 2017 TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 11766 2017 GIỐNG CÂY LÂM NGHIỆP - CÂY GIỐNG MẮC CA Forest tree cultivars - Macadamia Lời nói đầu TCVN 11766 2017 do Tổng cục Lâm nghiệp biên soạn Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề nghị Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường chất lượng thẩm định Bộ Khoa học và Công nghệ công bố. GIỐNG CÂY LÂM NGHIỆP - CÂY GIỐNG MẮC CA Forest tree cultivars - Macadamia 1 Phạm vi áp dụng Tiêu chuẩn này quy định các chỉ tiêu yêu cầu kỹ thuật và phương pháp kiểm tra áp dụng đối với cây giống mắc ca để trồng lấy quả. 2 Thuật ngữ và định nghĩa Trong tiêu chuẩn này sử dụng các thuật ngữ và định nghĩa sau Cây đầu dòng Ortet Là cây có năng suất chất lượng cao và ổn định có tính chống chịu tốt hơn các cây khác trong quần thể một giống giống địa phương giống mới chọn tạo giống nhập nội được công nhận qua khảo nghiệm dòng vô tính để cung cấp vật liệu nhân giống vô tính. Vườn cây đầu dòng Hedge orchard Vườn cây giống được trồng bằng cây giống vô tính nhân từ những cây đầu dòng để cung cấp vật liệu sản xuất giống vô tính. Hom ghép Scion Đoạn cành được lấy từ vườn cây đầu dòng hay cây đầu dòng để ghép vào gốc ghép. Cây ghép Grafted tree Cây được tạo thành do kết hợp giữa gốc ghép với hom ghép. Các tính chất cơ bản của cây ghép do chồi ghép mang lại. Chồi ghép Grafted scion Chồi mọc ra từ hom ghép trên cây ghép. Lô cây giống Cultivar Iot Các cây giống được sản xuất cùng một đợt theo cùng một phương pháp 3 Yêu cầu kỹ thuật Các chỉ tiêu yêu cầu kỹ thuật của cây giống mắc ca được quy định trong Bảng 1 Bảng 1- Yêu cầu kỹ thuật cây giống mắc ca Chỉ tiêu Yêu cầu Cây sinh trưởng phát triển tốt khỏe mạnh lá xanh không cụt Hình thái ngọn không có dấu hiệu của các loại bệnh hại Tuổi cây Từ 6 đến 12 tháng tuổi tính từ thời điểm ghép Nguồn gốc hom ghép Lấy từ cây đầu dòng hoặc từ vườn cây đầu dòng Đường kính hom từ 0 7 cm đến 1 0 cm chiều dài hom từ 8 cm đến Kích thước hom ghép 16 cm Chiều cao từ mặt bầu đến vị trí ghép từ 20

Bấm vào đây để xem trước nội dung
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
39    2    1    28-01-2023
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.