Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 11767:2017

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 11767:2017 quy định các chỉ tiêu, yêu cầu kỹ thuật và phương pháp kiểm tra áp dụng đối với cây giống Mây nếp. Các chỉ tiêu, yêu cầu kỹ thuật của cây giống mây nếp được quy định trong Bảng 1. Mời các bạn cùng tham khảo. | Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 11767 2017 TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 11767 2017 GIỐNG CÂY LÂM NGHIỆP - CÂY GIỐNG MÂY NẾP Forest tree cultivars - Calamus tetradactylus hance Lời nói đầu TCVN 11767 2017 do Trung tâm Nghiên cứu Lâm sản ngoài gỗ biên soạn Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đề nghị Tổng Cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng thẩm định Bộ Khoa học và Công nghệ công bố. GIỐNG CÂY LÂM NGHIỆP - CÂY GIỐNG MÂY NẾP Forest tree cultivars - Calamus tetradactylus Hance 1 Phạm vi áp dụng Tiêu chuẩn này quy định các chỉ tiêu yêu cầu kỹ thuật và phương pháp kiểm tra áp dụng đối với cây giống Mây nếp. 2 Thuật ngữ và định nghĩa Trong tiêu chuẩn này sử dụng các thuật ngữ và định nghĩa sau đây Cây giống Seedling Cây con được gieo ươm từ vật liệu giống có nguồn gốc rõ ràng Lô cây giống Cultivar lot Các cây giống được sản xuất cùng một đợt theo cùng một phương pháp. Cây trội Plus clump Cây mẹ Plus clump Cây tốt nhất được tuyển chọn từ rừng tự nhiên rừng trồng cây trồng phân tán rừng giống để nhân giống. 3 Yêu cầu kỹ thuật Các chỉ tiêu yêu cầu kỹ thuật của cây giống mây nếp được quy định trong Bảng 1. Bảng 1 - Yêu cầu kỹ thuật cây giống Mây nếp Chỉ tiêu Yêu cầu Cây sinh trưởng phát triển tốt khỏe mạnh lá xanh có tối 1. Hình thái thiểu 5 lá không cụt ngọn không có dấu hiệu của các loại bệnh hại 2. Tuổi cây Không nhỏ hơn 15 tháng tuổi tính từ thời điểm hạt nảy mầm. 3. Nguồn gốc Lấy từ cây mạ cây trội có nguồn gốc rõ ràng. 4. Chiều cao cây Không nhỏ hơn 20 cm. 5. Đường kính gốc tại vị tríKhông nhỏ hơn 0 3 cm cổ rễ 6. Bầu cây Đường kính từ 9 cm đến 10 cm chiều cao từ 12 cm đến 14 cm bầu đất có từ 6 đến 8 lỗ ở phía đáy bầu và quanh thành bầu 4 Phương pháp kiểm tra . Thời điểm kiểm tra Khi xuất cây Lấy mẫu Lấy ngẫu nhiên tối thiểu 100 cây nhưng không quá 1 4 tổng số cây đối với lô trên 1000 cây tối thiểu 30 cây nhưng không quá1 4 tổng số cây đối với lô dưới 1000 cây để kiểm tra. Nếu có yêu cầu khác thì các bên liên quan tự thỏa thuận lượng mẫu. Hình thái Quan .

Bấm vào đây để xem trước nội dung
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
7    87    2    20-06-2024
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.