Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 11768:2017

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 11768:2017 quy định các chỉ tiêu, yêu cầu kỹ thuật và phương pháp kiểm tra áp dụng đối với cây giống thảo quả. Các chỉ tiêu, yêu cầu kỹ thuật của cây giống sa nhân tím được quy định trong Bảng 1. Mời các bạn cùng tham khảo. | Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 11768 2017 TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 11768 2017 GIỐNG CÂY LÂM NGHIỆP - CÂY GIỐNG THẢO QUẢ Forest tree cultivars - Amomum aromaticum roxb Lời nói đầu TCVN 11768 2017 do Trung tâm Nghiên cứu Lâm sản ngoài gỗ biên soạn Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề nghị Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng thẩm định Bộ Khoa học và Công nghệ công bố. GIỐNG CÂY LÂM NGHIỆP - CÂY GIỐNG THẢO QUẢ Forest tree cultivars - Amomum aromaticum Roxb 1 Phạm vi áp dụng Tiêu chuẩn này quy định các chỉ tiêu yêu cầu kỹ thuật và phương pháp kiểm tra áp dụng đối với cây giống thảo quả. 2 Thuật ngữ và định nghĩa Trong tiêu chuẩn này sử dụng các thuật ngữ và định nghĩa sau đây Cây trội Plus clump Cây mẹ Plus clump Cây tốt nhất được tuyển chọn từ rừng tự nhiên rừng trồng cây trồng phân tán rừng giống để nhân giống. Lô cây giống Cultivar lot Các cây giống được sản xuất cùng một đợt theo cùng một phương pháp. Nhân giống vô tính còn gọi nhân giống sinh dưỡng vegetative propagation Tên gọi chung để chỉ tất cả các phương pháp nhân giống dựa trên cơ sở phân bào nguyên nhiễm mitosis . Các phương pháp nhân giống vô tính trong lâm nghiệp là nuôi cấy mô giâm hom ghép chiết. 3 Yêu cầu kỹ thuật Các chỉ tiêu yêu cầu kỹ thuật của cây giống sa nhân tím được quy định trong Bảng 1. Bảng 1 - Yêu cầu kỹ thuật cây giống thảo quả Chỉ tiêu Yêu cầu 1. Hình thái Cây sinh trưởng phát triển tốt khỏe mạnh lá xanh có tối thiểu 5 lá không cụt ngọn không có dấu hiệu của các loại bệnh hại 2. Tuổi cây - Tối thiểu 12 tháng tuổi đối với cây sản xuất bằng phương pháp gieo hạt - Tối thiểu 6 tháng tuổi đối với cây sản xuất bằng phương pháp nhân giống sinh dưỡng. 3. Nguồn gốc Lấy từ cây trội cây mẹ có nguồn gốc rõ ràng 4. Chiều cao cây - Không nhỏ hơn 25 cm đối với cây sản xuất bằng phương pháp gieo hạt. - Không nhỏ hơn 15 cm đối với cây sản xuất bằng phương pháp nhân giống sinh dưỡng. 5. Đường kính gốc tại vị trí cổ rễ Không nhỏ hơn 0 5 cm 6. Bầu cây Đường kính từ 13 cm đến 15 cm chiều cao .

Bấm vào đây để xem trước nội dung
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
86    82    2    20-06-2024
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.